Tilbudsfrist utløpt - Byggeledelse og fagingeniører Evenes

Oppdatering juni 2018: Kontrakt på ca 60 millioner ble tildelt Sweco Norge AS
Forsvarsbygg har utlyst rammeavtale for byggeledelse og fagingeniører ifm utbyggingen på Evenes.

Forsvaret 2020

Forsvarsbygg har utlyst rammeavtale for byggeledelse og fagingeniører ifm utbyggingen på Evenes.

Avtalen har en varighet på 7 år (2018-25), har en anslått verdi på 80 millioner, og skal dekke følgende fagområder:

1)SHA-koordinator Utførelse
2)Byggeleder – Støytiltak
3)Byggeleder – Bygg
4)Byggeleder – Infrastruktur
5)Byggeleder – Rivingsoppdrag
6)Fagingeniør Betong
7)Fagingeniør Asfalt
8)Fagingeniør VVS
9)Fagingeniør Elektro

 

Tilbudsfrist 27.2.2018 - 12:00

Se utlysning på Doffin

Forsvarsbygg
Illustrasjonsbilde - byggeplass