Tilbudsfrist utløpt - Byggeledelse og fagingeniører Evenes

Oppdatering juni 2018: Kontrakt på ca 60 millioner ble tildelt Sweco Norge AS
Forsvarsbygg har utlyst rammeavtale for byggeledelse og fagingeniører ifm utbyggingen på Evenes.

Forsvaret 2020
01.02.201809:53 Ann-Hege Lund

Forsvarsbygg har utlyst rammeavtale for byggeledelse og fagingeniører ifm utbyggingen på Evenes.

Avtalen har en varighet på 7 år (2018-25), har en anslått verdi på 80 millioner, og skal dekke følgende fagområder:

1)SHA-koordinator Utførelse
2)Byggeleder – Støytiltak
3)Byggeleder – Bygg
4)Byggeleder – Infrastruktur
5)Byggeleder – Rivingsoppdrag
6)Fagingeniør Betong
7)Fagingeniør Asfalt
8)Fagingeniør VVS
9)Fagingeniør Elektro

 

Tilbudsfrist 27.2.2018 - 12:00

Se utlysning på Doffin

Forsvarsbygg
Illustrasjonsbilde - byggeplass