L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Forsvarsteknologi i Narvik

Velkommen til konferanse Forsvarsteknologi i Narvik!

Konferanse 16. mars 2018
07.02.201813:35 Ann-Hege Lund
Preliminært program
FORSVARSLEVERANSER
0900

Åpning og informasjon om Forsvarsleveranser Nord
v/Terje Steinsund

Bjerkvik Tekniske Verksted - aktiviteter, behov og de krav og betingelser som stilles til underleverandører.
FLO Vedlikehold, Ramsund - aktiviteter, behov og de krav og betingelser som stilles til underleverandører.
v/Overingeniør Øyving Movik
Kystvaktstaben, Teknisk avdeling - aktiviteter, behov og de krav og betingelser som stilles til leverandører
v/Kommandørkaptein Steinar Henriksen
RITEK AS - orientering, erfaringer som leverandør til Forsvaret
Patria Helicopters AS - orientering, erfaringer som leverandør til Forsvaret
v/Adm dir Dan Kjetil Nordheim
Heinzmann Automasjon AS - Om selskapet og erfaringer med å være underleverandør til forsvaret
Lunsj
GJENKJØP
FMA(Forsvarsmateriell) orienterer om gjenkjøpsmuligheter
ATC Andøya Testsenter 
POLITISKE FORVENTNINGER
Fylkesråd Thomas Norvoll orienterer om fylkets forventninger til leverandørutvikling basert på Forsvarets kraftsamling i Ofoten
1500 Veien videre
Jostein Hestdal/Forsvaret

FUTURUM AS

Postadresse:

Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse:
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map