L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Nord-norsk sjømattransport 2030

Velkommen til konferanse! Sjømatnæringen i Nord-Norge er en av landsdelens viktigste næringer. Næringen omfatter fangst, havbruk og tilknyttede aktiviteter i form av leveranser av innsatsfaktorer, foredling og transport. Selv om fisken er hovedproduktet, har sjømatnæringen større inntransporter enn uttransporter.

Konferanse 10. - 11. april
20.02.201813:54 Ann-Hege Lund
Narvik Havn

FUTURUM AS

Postadresse:

Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse:
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map