Vi retter fokus mot unge voksne 20-40 år

For å sikre en sunn utvikling, bør aldersgruppen mellom 20 og 40 år øke i Narvik. Futurum vil ha de unge voksne tilbake til kommunen gjennom et målrettet arbeid.

Befolkningen i Narvik og regionen blir eldre. Aldersgruppen under 40 år er redusert med ca. 4.700 personer fra 1986 til 2012. Aldersgruppen 40-60 år er dominerende.

Ungdommer og personer i etablererfasen søker ofte inn til storbyregioner som Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim osv. De tar utdanning og det er bra. Men vi vil ha dem tilbake til kommunen!

Futurum er prosjekteier, innleid prosjektleder er Hilde M Normark, Narvikregionen Næringsforening. Prosjektet er finansiert av Utviklingsprogram Narvik.

Prosjektets styringsgruppe

Navn Bedrift
Ann-Hege Lund Futurum
Bjørn Dinesen UiT Det Arktiske Universitet
Hilde M Normark NRNF
Hanne Remmen Kem e du?
Marlene Føre Frantzen  Scandic Narvik
Sara Norqvist Scandic Narvik
Simon Stokkvold Nordkraft

Aktuelle aktiviteter i prosjektet

  • Romjulstreff 2016
  • Arrangementer kvinner 20-40
  • Kartlegging målgruppe / status faktiske utflyttere
  • Utforme kommunikasjonsstrategi 
Marlene Føre Frantzen, Hilde Normark, Ann-Hege Lund,