L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Sosialt entreprenørskap

VINN ønsker å invitere deg som er en sosial entreprenør, har tanker om å starte opp en bedrift som kommer inn under sosialt entreprenørskap, ønsker å arbeide i en bedrift med fokus på sosialt entreprenørskap. Eller kanskje er du nysgjerrig på hvilke muligheter som ligger i et slikt konsept?

18.aprils
26.02.201810:03 Ann-Hege Lund

Vi søker sosiale entreprenører!

Onsdag 18. april kl 1700 – 2100 ønsker vi å invitere deg som er en sosial entreprenør, har tanker om å starte opp en bedrift som kommer inn under sosialt entreprenørskap, ønsker å arbeide i en bedrift med fokus på sosialt entreprenørskap, eller kanskje er du nysgjerrig på hvilke muligheter som ligger i et slikt konsept?

PROGRAM

 • Hva er sosialtentreprenørskap?
 • Idéutvikling
  - Kartlegge utfordringer
  - Skissere forslag
  - Velge retning
  - Lage presentasjon
  - Presentere løsning

Sosialt entreprenørskap har følgende kjennetegn

 • Sosialt formål eller udekket velferdsbehov
 • Nyskapende løsninger på disse utfordringene
 • Drives av sosiale resultater, men også av en forretningsmodell som kan gjøre virksomheten levedyktig/bærekraftig
 • Målgruppeinvolvering
 • Samarbeid på tvers av fagfelt og virksomhetsmodeller.

Organisasjonen Ferd har et omfattende engasjement innenfor sosialt entreprenørskap. Ferd beskriver en sosial entreprenør som en person som bevisst tar tak i et krevende samfunnsproblem og etablerer en ny løsning - les mer om Ferd på www.ferd.no 

Sosialt entreprenørskap i ligger i skjæringspunktet mellom ideelle organisasjoner, offentlig velferd og næringslivet. Dette er selskaper som leverer resultater på såkalt dobbel bunnlinje, resultater som gir både sosial og økonomisk effekt.


Ta kontakt om du har spørsmål.


Påmelding til Ann Kristin Andreassen annkristin@vinn.no tlf 99 51 93 51.

Sted: VINNbygget Teknologiveien 10, 1. etg

Dato og klokkeslett: Onsdag 18. april kl 17:00 - 21:00

FUTURUM AS

Postadresse:

Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse:
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map