L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Fast ansatt som direktør

Styret i Futurum AS har ansatt Terje Steinsund som administrerende direktør i selskapet.

Adm dir
15.03.201812:46 Ann-Hege Lund

I påvente av Narvik kommunes beslutning om organisering av næringsutviklingsarbeidet har Terje Steinsund vært konstituert i stillingen i to år og skulle etter planen gå tilbake i stilling som seniorrådgiver i selskapet ved ansettelse av ny direktør.

Det var ni søkere til stillingen og blant disse skilte Terje Steinsund seg tydelig ut.


– Med sin brede og operative finans- og næringserfaring med erfaring fra endringsprosesser, selskaps- og næringsutvikling både som sjef i eget selskap og som innleid konsulent/management for hire  og i tillegg med sin erfaring som konstituert i  to år  ble Terje Steinsund vurdert både som best kvalifisert og som rett person for stillingen, sier styreleder Heidi Sommerseth i Futurum AS.

Frode Danielsen/Fremover

FUTURUM AS

Postadresse:

Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse:
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map