L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Bærekraft skal selge regionen

Reiselivsbransjen i Narvikregionen skal bli blant de beste til å ta vare på miljøet og å drive bærekraftig.

Bærekraftig reisemål
12.04.201809:11 Ann-Hege Lund

Det er målet til det prosjektet næringsutviklingsselskapet Futurum nå setter i gang.

I løpet av de neste to årene vil en rekke tiltak bli rullet ut. - Det er nødvendig om regionen skl nå målet om å bli den mest spennede reiselivsdestinasjon i hele Nord-Norge, sier Ann-Hege Lund, prosjektleder hos Futurum.

Målet å bli den nordnorske reiselivsdestinasjonen alle snakker om, er nettopp vedtatt som et av de viktigste punktene i strategisk næringsplan for Ofoten. At dette må basere seg på bærekraft, er noe turistene krever.Det er nødvendig om regionen skal nå målet om å bli den mest spennende reiselivsdestinasjonen i hele Nord-Norge, sier Ann-Hege Lund, prosjektleder hos Futurum.

– Turistene blir stadig mer miljøbevisste, og de er opptatt av at det de får oppleve føles som ekte. Det slår ut på hvor de reiser. I dag ser vi for eksempel at så mye som en av fire turoperatører velger bort reisemål som ikke har tilstrekkelig bærekraft, sier Ann-Heg Lund.

I Norge er det nå utviklet en merkeordning for bærekraftige reisemål, og dette har blant annet Svalbard oppnådd å kunne skilte med.
Nå har Futurum fått midler fra Innovasjon Norge til å starte en prosjekt som skal gi besøksnæringen i Narvikregionen samme status.I Norge er det nå utviklet en merkeordning for bærekraftige reisemål, og dette har blant annet Svalbard oppnådd å kunne skilte seg med.

– Vi starter nå med et forprosjekt, og rundt årsskiftet vil vi forhåpentligvis kunne starte det konkrete arbeidet sammen med næringen i regionen.

– Prosjektet handler ikke om at vi skal være definert som bærekraftig i alt og ett som vi holder på med, men at vi over tid jobber målrettet og systematisk for målet om økt bærekraft.

– I dette ligger det å ta vare på natur, kultur og miljø, styrke sosiale verdier og ikke minst å være økonomisk levedyktig.

Det er hele Visit Narviks nedslagsfelt man tar sikte på skal kunne merkes som bærekraftig. Det gjør det hele til et svært stort prosjekt som inkluderer ikke mindre enn åtte kommuner, fra Tysfjord i sør til de fire Troms-kommunene Lavangen, Salangen, Gratangen og Bardu i nord.

– Hovedmålsettingen er å styrke konkurranseevnen til besøksnæringen vår. I tillegg må vi ikke glemme at Narvik ønsker å bli vertsby for et VM i alpint i 2025. I søknaden som er sendt til Norges Skiforbund er bærekraft et vesentlig element. Dermed passer det arbeidet vi nå gå i gang med som hånd i hanske med dette, og vil trolig også kunne gi et vesentlig bidrag til å gi søknaden økt troverdighet, sier Ann-Hege Lund.

Fremover 12.04.18

Fremover/Fritz Hansen
Fremover/Terje Næsje

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map