L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Havbruks-konferanse

Vi ønsker velkommen til Havbrukskonferanse i Narvik, fredag 7. september

7. sept 08:30-16:00
30.05.201816:51 Ann-Hege Lund

PRELIMINÆRT PROGRAM

08:30-08:40

Velkommen v/ordfører Rune Edvardsen, Narvik kommune

08:40-09:00 Innledning: Havbruk som vekstfaktor i Nordland v/Ingelin Noresjø, fylkesråd for næring
09:00-10:00

Del I Bærekraft i Havbruksnæringen
Del II Regionale ringvirkninger av havbruk v/seniorforsker Roy Robertsen, Nofima

10:00-10:15 Pause
10:15-11:15

Marin kartlegging av Ofotfjorden, Tone Rasmussen, Sea Eco

11:15-12:00 Lunsj
12:00-12:30

Miljøutfordringer med havbruk i dag v/Miljøorganisasjon

12:30-13:00

Havbruksnæringen i 2030, Sintef

13:00-13:30 Havbruksnæringen Tema
13:30-14:00 Leverandørerfaringer havbruksnæringen
14:00-14:15 Pause
14:15-15:00 Nye økonomiske modeller som gagner kommunene
15:00-15:40

Spørsmål og debatt

15:40 Avslutning

FUTURUM AS

Postadresse:

Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse:
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map