Havbrukskonferanse

Fredag 7. september kjørte Futurum Havbrukskonferanse i Narvik. Presentasjonene er nå lagt inn.

Du finner presentasjonene til venstre i artikkelen. Vi takker deltakere og foredragsholdere for oppmøte!

PROGRAM

08:30-08:40

Velkommen
v/ordfører Rune Edvardsen, Narvik kommune

08:40-09:00 Innledning: Havbruk som vekstfaktor i Nordland v/Ingelin Noresjø, fylkesråd for næring
09:00-10:00

Bærekraft i Havbruksnæringen
v/Kine Mari Karlsen

Regionale ringvirkninger av havbruk
v/seniorforsker Roy Robertsen, Nofima

10:00-10:15 Pause
10:15-11:15

Marin kartlegging av Ofotfjorden
v/ Tone Rasmussen, Sea Eco

11:15-12:00 Lunsj
12:00-12:30

Miljøutfordringer i havbruksnæringen 
v/Kjell Inge Reitan, NTNU

12:30-13:30

Narvik som havbrukskommune

Utviklingspotensial for Narvik kommune relatert til sjømatnæringen
v/ Jørn Eldby, Sintef Nord

Hvordan kan Narvik kommune bidra til verdiskaping fra biomarine næringer i Norge?
v/ Karl Almås, Sintef Ocean

13:30-14:00 Erfaringer fra lokal sjømatprudusent
v/ Ottar Bakke, Ballangen Sjøfarm
14:00-14:15 Pause
14:15-14:45 Lakselus og medisinbruk
v/ Seniorinspektør Hugo Kalstad, Mattilsynet
14:45-15:15 De unge skaper arbeidsplasser i havbruksnæringen
Narvik Maritime Service v/Mikkel Pedersen
15:15-15:45

Åpent for spørsmål og debatt

Avslutning

Ballangen Sjøfarm - Ottar Bakke

Nofima - Kine Mari Karlsen

Nofima - Roy Robertsen

NTNU - Kjell Inge Reitan

Sintef Nord - Jørn Eldby

Sintef Ocean - Karl Almås

Illustrasjonsbilde Havbruksseminar