L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Havbrukskonferanse

Fredag 7. september kjørte Futurum Havbrukskonferanse i Narvik. Presentasjonene er nå lagt inn.

30.05.201816:51 Ann-Hege Lund

Du finner presentasjonene til venstre i artikkelen. Vi takker deltakere og foredragsholdere for oppmøte!

PROGRAM

08:30-08:40

Velkommen
v/ordfører Rune Edvardsen, Narvik kommune

08:40-09:00 Innledning: Havbruk som vekstfaktor i Nordland v/Ingelin Noresjø, fylkesråd for næring
09:00-10:00

Bærekraft i Havbruksnæringen
v/Kine Mari Karlsen

Regionale ringvirkninger av havbruk
v/seniorforsker Roy Robertsen, Nofima

10:00-10:15 Pause
10:15-11:15

Marin kartlegging av Ofotfjorden
v/ Tone Rasmussen, Sea Eco

11:15-12:00 Lunsj
12:00-12:30

Miljøutfordringer i havbruksnæringen 
v/Kjell Inge Reitan, NTNU

12:30-13:30

Narvik som havbrukskommune

Utviklingspotensial for Narvik kommune relatert til sjømatnæringen
v/ Jørn Eldby, Sintef Nord

Hvordan kan Narvik kommune bidra til verdiskaping fra biomarine næringer i Norge?
v/ Karl Almås, Sintef Ocean

13:30-14:00 Erfaringer fra lokal sjømatprudusent
v/ Ottar Bakke, Ballangen Sjøfarm
14:00-14:15 Pause
14:15-14:45 Lakselus og medisinbruk
v/ Seniorinspektør Hugo Kalstad, Mattilsynet
14:45-15:15 De unge skaper arbeidsplasser i havbruksnæringen
Narvik Maritime Service v/Mikkel Pedersen
15:15-15:45

Åpent for spørsmål og debatt

Avslutning

Ballangen Sjøfarm - Ottar Bakke
Nofima - Kine Mari Karlsen
Nofima - Roy Robertsen
NTNU - Kjell Inge Reitan
Sintef Nord - Jørn Eldby
Sintef Ocean - Karl Almås

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map