L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Entreprenørmøte Forsvarsbygg

Forsvarsbygg informerer om kommende prosjekter (kontraktsutlysning, prekvalifisering mm)
Møt opp og vær med på mulighetene som kommer i høst.

20. juni 12:00 - 14:00
08.06.201812:54 Kjetil Blix Strokkenes

Møt opp 20. juni kl 12-14 på Evenes samfunnshus, Bogen og få informasjon om:

 • Utbygging av infrastruktur, herunder:
  • Kraftforsyning og ringstruktur EL
  • Vann, avløp, overvann
  • Rør til fjernvarme og -kjøling
  • Levering av varmtvann (energisentral)
  • IKT-struktur (Fordelig, fiber mm)
  • Tilkomstveger
 • Beskyttelse og sikring, herunder:
  • Gjerder, inspeksjonsveg, deteksjonsutstyr
  • Ny hovedankomst, hovedvaktbygg, bommer mm
  • Nytt post-/varemottak
  • Avfallshåndetringanlegg
 • Nye befals- og mannskapsforlegninger
 • Fornyelse av eksisterende bygg (forlegninger/messe/kontorbygg)
 • Fornyelse av drivstoffanlegg

FUTURUM AS

Postadresse:

Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse:
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map