Tilbudsfrist utløpt - Infrastruktur

Forsvarsbygg har utlyst konkurranse om fornyelse og utvidelse av infrastruktur på Evenes flystasjon

Forsvaret 2020

Forsvarsbygg har nå invitert leverandører til å inngi søknad om prekvalifisering i en konkurranse med forhandling kyttet til infrastruktur ved Evenes flystasjon.

Søknadsfrist er 16.08.2018 kl 12:00

I den korte beskrivelsen i kvalifikasjonsgrunnlaget står det at generalentreprisen (NS 8405) vil i hovedsak omfatte:

- Etablering av ca 4 km hovedledninger for fjernvarme
- Etablering av ca 3 km hovedledninger for fjernkjøling
- Etablering av ca 4 km VA anlegg
- Etablering og sanering av ca 1 km overvannsanlegg
- Etablering av ca 5,5 km hovedføringsveger for kabler
- Etablering av samlet ca 0,5 km stikk til enkeltbygg
- Etablering av ca 2,5 km ny veg
- Reetablering av ca 2,2 km veg etter grøftegraving

Se utlysningen her: https://doffin.no/Notice/Details/2018-543005

Ragnar Bøifot
Oversiktsbilde Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes, rullebanen