Miljøfyrtårnsertifisering - vi er i gang!

Futurum er i gang med å Miljøfyrtårnsertifisere virksomheten, og vi har som mål å klare kravene i løpet av senhøsten 2018. Det er flere gode grunner til at vi ønsker å Miljøfyrtårnsertifisere vår bedrift. Først og fremst ønsker vi å ta samfunnsansvar og vise miljøansvar i praksis.

Miljøfyrtårn
12.07.201814:24 Ann-Hege Lund

Futurum er i gang med å Miljøfyrtårnsertifisere virksomheten, og vi har som mål å klare kravene i løpet av senhøsten 2018. 

Det er flere gode grunner til at vi ønsker å Miljøfyrtårnsertifisere vår bedrift. Først og fremst ønsker vi å ta samfunnsansvar og vise miljøansvar i praksis. I tillegg er det økende etterspørsel etter miljødokumentasjon fra både private og offentlige virksomheter ved innkjøp av varer og tjenester. Vi vil å gå foran som et godt eksempel, skape gode holdninger og vise at vi, ved hjelp av enkle justeringer, kan bidra til endringer og en grønn fremtid.

Vårt miljøarbeid skal føre til kontinuerlig forbedring av våre miljøprestasjoner, og hvert år skal vi levere en miljørapport med konkrete handlingsplaner.

Vi har valgt Miljøfyrtårn fordi det er et konkret og effektivt verktøy som hjelper oss med å ta smarte og lønnsomme miljøvalg. Vi ønsker å jobbe mer effektiv, og vi ønsker å spare penger på miljøtiltak.

Her er syv gode grunner til å bli Miljøfyrtårnsertifisert:

1. Ta miljøansvar
Ved å sertifisere din virksomhet får du gode råd og verktøy som gjør miljøarbeidet enklere. Du reduserer dine klimagassutslipp – og bidrar til en grønn fremtid.  

2. Oppnå konkurransefortrinn
Med Miljøfyrtårn-sertifisering oppfyller du miljøkrav og får dokumentasjon på ditt miljøarbeid. Med det kvalifiserer du til å delta i flere anbud – enkelt og effektivt. 

3. Styrk merkevaren
Ved å ta miljøansvar bygger du en meningsfull merkevare som møter forbrukerens forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet. Du viser at du driver en fremtidsrettet virksomhet, og etterlever viktige verdier i samfunnet.

71 % av norske forbrukere er positivt innstilte til bedrifter med miljøsertifisering, og 75 % foretrekker å kjøpe produkter og tjenester fra bedrifter som er miljøsertifisert. (Respons Analyse 2018)

4. Kutt kostnader
Med et smart verktøy for miljøledelse får du hjelp til å gjennomgå alle rutinene i virksomheten. Med det vil du oppnå en mer lønnsom drift – og du kan spare utgifter på avfallsreduksjon, lavere energiforbruk og smarte transportløsninger.

5. Skap resultater
Miljøfyrtårns digitale verktøy for miljøoppfølging gir deg en god grafisk oversikt som måler effekten av dine miljøtiltak, slik at du kan sette nye miljømål, forbedre dine miljøprestasjoner – og skape lønnsomme resultater.

6. Senk sykefraværet
Miljøfyrtårn hjelper deg å få på plass gode rutiner for HMS og arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter har derfor signifikant lavere sykefravær enn gjennomsnittet.

7. Vis lederskap
Ikke hvil deg på gamle rutiner. Gå foran, gjør noe konkret for miljøet – og vis at fremtidens løsninger er bærekraftige.

Les mer om Miljøfyrtårn her.

Illustrasjonsbilde - grønn energi - lyspærer, click to open in lightbox

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.