Tilbudsfrist utløpt - Beskyttelse og sikring

Forsvarsbygg har utlyst konkurranse om bygging av gjerder, porter, inspeksjonsvei mm på Evenes
(Gjerde, vei og infrastruktur)

Forsvaret 2020
20.08.201809:15 Kjetil Blix Strokkenes

Entreprisen vil i hovedsak omfatte:

•12 km riving av eksisterende gjerde.

•12 km kjørevei langs nytt gjerde

•12 km gjerde med 5-6 porter.

• tilhørende infrastruktur.

•3 km indre perimeter med 3 kjøreporter og tilhørende infrastruktur.

Anskaffelsen er en byggherrestyrt generalenterprise og antatt totalverdi er på 90 millioner kroner. 

Anskaffesen gjennomføres som konkurranse med forhandling, og 3-8 tilbydere/interesenter vil prekvalifiseres for å delta i konkuransen.

Tilbudsfrist (frist for å melde sin interesse): 3. september 2018 kl 1200

Utlysning Doffin

Kvalifikasjonsgrunnlag

Forsvaret
Illustrasjonsbilde F-16 kampfly i lufta, click to open in lightbox

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.