Nordkalottens Grensetjeneste - webside

Planlegger du å etablere en bedrift i et annet land eller utvide virksomheten over landegrensen? Har du behov for å rekruttere arbeidskraft fra andre land?

Illustrasjonsbilde av en vei i Nordkalotten