L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Miniseminar - Havbruk

Futurum og Narvikregionen Næringsforening inviterer alle som har lyst til å vite mer om lukkede anlegg på land og i sjø til miniseminar!

29 okt Næringskafé
08.10.201811:54 Ann-Hege Lund

Fremtidens løsninger for oppdrett i Havbruksnæringen

Futurum og Narvikregionen Næringsforening inviterer alle som har lyst til å vite mer om lukkede anlegg på land og i sjø til miniseminar i Næringslivets Hus.

Det er nettopp kommet en omfattende rapport om dette tema som kan lastes ned på: 

https://fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=901442

I tillegg presenteres det eksempel på en av utviklingskonsesjonene som er gitt av fiskeridirektoratet. Utviklingstillatelsene er en midlertidig ordning med særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.

Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.

Fremtidens løsninger for oppdrett i Havbruksnæringen!


Program:

18:00-19:00 Lukkede anlegg for oppdrett av laks på land og i sjø
v/Øyvind Hilmarsen, Sintef Nord
19:00-19:30 Utviklingskonsesjoner – FjordMAX- innovasjon og
nytenking i havbruksnæringen
v/Karl Erik Bekkeli
19:30-20:00 Spørsmål og debatt

Seminaret er et samarbeid mellom Futurum og Narvikregionen Næringsforening.
 

 

Ann-Hege Lund

FUTURUM AS

Postadresse:

Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse:
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map