Kan ta i bruk Kina-toget allerede idag!

Det aller første godstoget mellom Narvik og Xi’an i Kina kan starte opp allerede til neste år, men allerede i dag er det mulig å ta i bruk den nye «Silkeveien» til og fra det kinesiske markedet.

Silkeveien

Sakset fra avisen Fremover 18.10.18: 

– Neste måned mønstrer samarbeidsparterne våre fra Kina, Kasakhstan og Finland her i Narvik for å fortelle hvordan.

– Store deler av kommende East West Arena vil bli viet de mulighetene som nå åpner seg for nordnorsk næringsliv.

Det sier Terje Steinsund i Futurum og Ragnar Krogstad i Narvik Havn.

Flyttet til Narvik

Konferansen East West Arena arrangeres på omgang mellom næringsutviklingsselskapene i Narvik, Kiruna og Gällivare. Årets konferanse skulle egentlig gått av stabelen i Sverige, men har blitt flyttet til Narvik.

– En av årsakene til at vi ønsket å få konferansen til Narvik også i år, er de avtalene vi har inngått for å få i stand godstransporter med tog fra Narvik via Haparanda/Torneå og Kouvola i Finland til Kina.

– Hele første dagen av East West Arena er viet den nye «Silkeveien». Hit kommer representanter for innlandshavna i Xi'an, det Kasakhstanske jernbaneselskapet og den finske terminalen i Kouvola.

– Det er i hovedsak disse tre aktørene som står bak etableringen av de togtransportene som det siste året har fraktet gods mellom Kina og Finland.

– I sommer inngikk vi avtale med Xi'an som har formål å forlenge denne togruta til Narvik. Det håper vi å kunne realisere allerede neste år.

Halifax

– En viktig brikke i dette arbeidet er å få på plass videre godsstrømmer via havna i Narvik. Her begynner vi på komme et stykke på vei.

– Vi er i dag i dialog med både rederier og oversjøiske havner–blant annet kanadiske Halifax. Interessen for en Kina-forbindelse via Narvik er stor, sier Steinsund og Krogstad.

De to peker på at East West Arena blir den første muligheten for nordnorsk næringsliv til å få direkte informasjon om de mulighetene som åpner seg.

Hele Asia

Micael Blomster, som driver konsulentfirmaet med samme navn, har vært en av bidragsyterne til å få transportene mellom Kouvola og kinesiske Xi'an i gang. Han forteller at finsk næringsliv har omfavnet forbindelsen.

– I dag går det faktisk mer gods og varer østover til Kina, enn fra. Og godset stanser ikke i Xi'an som endestasjon. Fra innlandshavna der er det bare et halvt døgns transport videre til Shanghai.

– Derifra når man raskt store deler av det østlige Asia med Japan og Sør-Korea, for å nevne noen eksempler.

– Tirsdag denne uken skjedde det også noe annet som kan få stor betydning for togtransporter til og fra Narvik og Nord-Norge. En finsk-kasakhstansk avtale åpner også opp for transporter til og fra de mer nære delene av Asia, forteller Blomster.

Dagens tog til og fra Kouvola er låst til kinesiske transporter, der Kasakhstan er et rent transittland. Den nye avtalen åpner for transporter til Kasakhstan og andre deler av Asia.

Peker på Narvik

– Det som er interessant å se, er at en forlengelse til Narvik er noe som trekkes frem i tilknytning til avtalen. Det er åpenbart at både regionen og den isfrie atlanterhavshavna deres er attraktiv.

– Med alt det som skjer nå, er jeg enda mer overbevist om at det er et svært realistisk mål å få til togtransporter til Narvik allerede i 2019. Interessen er stor fra mange, sier Micael Blomster.

Sakset fra avisen Fremover 18.10.18: https://www.fremover.no/silkeveien/narvik/narvik-havn/kan-ta-i-bruk-kina-toget-allerede-i-dag/s/5-17-469008 

Kouvola Innovation
Silkeveien
Endestasjon: Det pekes på havna i Narvik når finske Kouvola markedsfører «Silkeveien» fra Kina.
Terje Næsje/Fremover
Ragnar Krogstad og Terje Steinsund
Terje Næsje/Fremover
Michael Blomster