L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Miniseminar - Havbruk del 2

Futurum og Narvikregionen Næringsforening inviterer alle som har lyst til høre mer om risiko og bærekraft innenfor havbruksnæringen til miniseminar!

14 nov - næringskafé
29.10.201818:02 Ann-Hege Lund

Havforskningsinstituttet har publisert årlige risikovurderinger av miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett siden 2011 på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet. De legger i disse rapportene vekt på overordnede problemstillinger myndighetene vil ha råd om knyttet til smittespredning, genetisk påvirkning på villfisk, eutrofiering, organisk belastning og utslipp av legemidler. Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2018 presenteres av prosjektleder Ellen Sofie Grefserud

I 2017 la Sjømat Norge frem sitt visjonsdokument ”Havbruk 2030 – Tenke globalt, handle lokalt”. Det slår fast at norsk havbruk skal stå for verdens mest miljøvennlige produksjon av sunn mat, og at næringen skal levere sjømat, produksjonskompetanse og teknologi i verdensklasse. Gjennom bærekraftig produksjon og innovasjoner skal norsk sjømatnæring være Norges viktigste bidrag til å nå FNs bærekraftsmål. Vi får en presentasjon av visjonen og strategien til Sjømat Norge.

18:00-18:45 Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2018
v/prosjektleder Ellen Sofie Grefserud, Havforskningsinstituttet
18:45-19:30 "Havbruk 2030"
v/direktør Jon Arne Grøttum, Sjømat Norge
19:30-20:00 Spørsmål og debatt

Seminaret er et samarbeid mellom Futurum og Narvikregionen Næringsforening.

Shutterstock

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map