L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Miniseminar - Havbruk del 3

Futurum og Narvikregionen Næringsforening inviterer alle som har lyst til høre mer om maten til oppdrettslaksen, og oppdrettslaksen som mat, til miniseminar!

5 des - Næringskafé
29.10.201818:13 Ann-Hege Lund

EWOS er en av verdens største produsenter av fiskefor. Spørsmålene om fiskefor er mange i den offentlige debatten, og vi har invitert EWOS til dette miniseminaret for å informere om hva foret til laksen består av og utviklingen av dette foret. Og er det en bærekraftig produksjon av fiskefor?

 

Hva som er sunt og usunt ved inntak av sjømat i kostholdet? Og inneholder oppdrettslaks farlige mengder med miljøgifter? Spørsmålene om oppdrettslaks som mat er også mange. Og vi har invitert professor i marin næringsmiddelteknologi ved Norges fiskerihøgskole Edel O. Elvevoll for å svare på disse spørsmålene. Hun er også dekan for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ved Universitetet i Tromsø.

18:00-18:45 Hva spiser oppdrettslaksen?
v/EWOS
18:45-19:30 Er det farlig å spise oppdrettslaksen?
v/ professor Edel Elvevoll
19:30-20:00 Spørsmål og debatt

Seminaret er et samarbeid mellom Futurum og Narvikregionen Næringsforening.

John-Inge Lund

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map