L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

North Maritime - Gründerbedrift med noen hundre års erfaring

Sitter de ikke i Narvik og følger med på vannlinja på noen av skipene som ligger til kai hos LKAB, eller tar imot og jobber som agent for malmbåtene som anløper Kaunis Iron, ja så er de kanskje et sted der ute på de syv hav for å inspisere et skadet skip eller last.

Utviklingsprogram Narvikregionen
02.11.201809:30 Ann-Hege Lund

Det er så langt vi har kommet til nå, men vi har noen flere forretningsområder vi jobber med å få etablert. Summen av den kompetansen som vi besitter gir oss et ganske stort spillerom, forteller Lars Vollen, daglig leder i North Maritime.

Selskapet, som ble etablert for et drøyt år siden, vil inneværende år få en omsetning på rundt en million kroner. Neste år forventer man en dobling.

Stort potensial

– Vi heier på North Maritime. Selskapet kan bygge seg opp til noe stort, og gi viktige ringvirkninger for annet næringsliv i regionen. Som en av Norges største havnebyer bør vi høste mer av skipstrafikken enn det vi har klart de siste tiårene, sier administrerende direktør i næringsutviklingsselskapet Futurum, Terje Steinsund.

Gjennom «Utviklingsprogram Narvikregionen» har Futurum tildelt North Maritime midler til å komme i gang med driften. Dette har vært vel anvendte penger, menet Steinsund, og får naturlig nok støtte i det synet av North Maritimes styreleder, Tor Husjord.

– Det hadde trolig ikke vært noe selskap her om ikke Futurum hadde bidratt til å få oss i gang. I tillegg har Narvik havn bidratt stort med å legge til rette for oss.

– Når det er sagt, så har vi et stort potensial. Dette bli kompetansearbeidsplasser skapt med basis i det som skjer i Narvik, men vi har hele Norge, og verden for den saks skyld, som arena.

Når det kommer til kompetanse, har Husjord ordene i behold. Til sammen snakker vi om noen hundre års oppsamlet kunnskap og erfaring om shipping og det meste som beveger seg på kjøl, hos de seks som har gått sammen om å etablere selskapet North Maritime i Narvik.

Flere av dem som står bak etableringen tar med seg aktivitet fra egne virksomheter inn i det nye selskapet. Spekteret av tjenester som North Maritime leverer, er det ingen andre i Nord-Norge som tilbyr.

Agentvirksomhet

Da den nær 300 meter lange 170.000-tonneren «Citius» ankom Narvik sist uke for å hente sin malmlast hos Kaunis Iron, sto Øystein Jensen klar på kaia for å ta imot. Han har på vegne av North Maritime vært skipets agent mens det var i Narvik.

– Å være agent betyr at vi tar oss av alt det praktiske for kaptein og rederiet. Det er vi som ordner med slepebåter og papirer. Og det er vi som ordner alt det praktiske, for eksempel om det skal være mannskapsbytte, om noen skal til legen, eller om det er ett eller annet som må skaffes.

– Et skip som «Citius» legger fort igjen et sted mellom 1,2 og 1,3 millioner kroner i løpet av et hopphold, og det er vi som håndterer disse beløpene. Veldig mye går selvfølgelig til havna og slepebåtene, men det er også mye annet som skal anskaffes. For eksempel leie av minibusser og kjøp av drosjetjenester. Man vet aldri hvilke behov som dukker opp, sier Øystein Jensen.

North Maritime kan ikke ukritisk plassere kjøp hos lokale bedrifter i regionen. Det er til syvende og sist rederiet og kapteinen som avgjør om og hva man vil kjøpe – og til hvilken pris.

– Men at vi er lokalisert i Narvik gjør jo at vi vet hva som kan tilbys lokalt og kan gjøre rederiet oppmerksom på det. Akkurat dét ville ikke vært like enkelt for en agent med kontor langt unna, for eksempel i Bergen, sier Jensen.

Styreleder Tor Husjord peker fornøyd bort på LKABs nye kai 7. Her er et annet av North Maritimes løpende oppdrag.

Passer på lastingen

Når det ligger skip til kai her for å ta inn last, er det North Maritime som passer på at kjøperen får om bord den mengden jernmalm som det betales for.

– Her er det blant annet Arkimedes’ lov som gjelder. Vi måler hvor dypt skipet stikker før og etter lasten er tatt om bord. Vet vi hvor mye mer vann skipet fortrenger etter at det er lastet, vet vi også hvor mye malm som har kommet om bord.

– Dette er i teorien enkelt, men i praksis ganske kompliserte greier å holde styr på. Vi har kompetansen og får betalt for å ta oss av dette. Det er jo store verdier det er snakk om når store skip skal ta inn last, og vi er garantisten for at kunden får det den betaler for, sier Husjord.

Narvik Havn

Utviklingssjef Ragnar Krogstad i Narvik Havn er glad for at det nå er lokale aktører som leverer tjenester til det som skjer i tilknytning til skipstrafikken som går på Narvik.

– Dette er jo i tråd med det vi tenkte allerede da vi kjøpte opp lager, losseanlegg, kai og utlaster etter Northland-konkursen. Det primære for oss var å få virksomhet og inntjening på bulkterminalen men vi ønsket også å legge til rette for nye lokale arbeidsplasser. Det ble jo sånn sett innfridd da vi fikk avtalen med Kaunis Iron om å håndtere driften deres i Narvik.

– Vi etablerte selskapet Narvik Bulkterminal som tar seg av dette. Men det er samtidig mye annet som det av forskjellige årsaker ikke er naturlig at vi befatter oss med.

– Agentvirksomhet i forhold til de anløpende skipene er ett av disse områdene. Det betyr imidlertid ikke at vi er likegyldige.

– Da vi forhandlet med Kaunis Iron om å få lagt skipningen av deres jernmalm til oss og Narvik, var de produktene som annet næringsliv kunne tilby, blant det vi trakk frem. Flere lokale bedrifter har vist seg å være konkurransedyktige. Og North Maritime viste seg konkurransedyktig i forhold til å levere agenttjenestene. Det er vi strålende fornøyd med, sier Ragnar Krogstad.

Havnesikkerhet

North Maritime planlegger å vokse.

Og det er ikke bare gjennom de løpende avtalene som å være agent for de skipene som henter last ved kaia til Narvik bulkterminal, eller å registrere hvor mye det reelt lastes ved LKABs Kai 7. Eller å reise rundt på de syv hav for å inspisere skip og last.

Det er flere ting som etter planen som skal få finansiere smør på brødskiva. Det jobbes med nye forretningsområder.

Havnesikkerhet er ett av disse.

– Vi har startet en prosess for å bli godkjent av Kystverket som offisiell sikringsorganisasjon. Får vi det til, blir vi den første i Nord-Norge, forteller Lars Vollen.

Mer eller mindre alt av kaier og havneanlegg i Norge som er aktuelle for å motta internasjonale skipsanløp, må sikres. Akkurat som for de omfattende sikringstiltakene som gjelder på flyplasser, er dette et resultat av terrorangrepene i USA 11. september i 2001.

De offisielle sikringsorganisasjonene gjennomfører risiko- og sårbarhetsanalyser for havnene og lager sikringsplaner slik at havnene kan drives i tråd med internasjonale krav.

– Dette er et interessant satsingsområde for oss. Vi skal dokumentere at vi er kompetente til disse jobbene, og da åpner det seg et betydelig marked, sier Lars Vollen.

Kunnskapsbasert

Futurum-direktør Terje Steinsund er strålende fornøyd med at Narvik har fått et selskap som North Maritime.

– Her er det mye som har skjedd etter boka, for å si det sånn.

– Det ene er Narvik havn, som både offentlig og kommersiell aktør, ser en mulighet for seg selv til å få til ny aktivitet. De lykkes i å få på plass en avtale med Kaunis Iron om å bli selskapets malmhavn. Det alene gir mange arbeidsplasser og skaper til dels store verdier for Narvik.

– Midt i denne prosessen klarer havna samtidig å ha fokus på å legge til rette for at også andre aktører kan komme i dialog med gruveselskapet. Det får vi til med North Maritime.

– Men for å komme helt i land, trenger guttene her i Narvik formell drahjelp og tilrettelegging fra det offentlige, og det er her vi i Futurum har kommet inn gjennom Utviklingsprogram Narvikregionen.

– Her har virkemiddelapparatet gjennom oss i Futurum, Narvik kommune gjennom havna, og det kommersielle gjennom North Maritime og investorene bak selskapet, jobbet sammen om noe som på sikt forhåpentligvis kan gi et brukbart antall lokale arbeidsplasser, sier Terje Steinsund.

Han synes også at det er viktig at det skjer havnerelatert næringsutvikling i Narvik.

– Skipsfartsbyen Narvik har hatt en lang tradisjon i å handle med det betydelige antallet skip som anløper hver eneste uke.

– Den tradisjonelle virksomheten med salg av pølser og brød og andre nødvendigheter for skip og mannskap døde etter hvert ut. Men nå ser vi altså at det kan vokse frem nye, kunnskapsbaserte forretningsideer. Dette blir North Maritime et kjempegodt eksempel på.

– Nå står selskapet på egne bein, og jeg er trygg på at de har alle muligheter til å lykkes, både med det de holder på med i dag, og også de nye forretningsområdene de ser muligheter i.

– Noen hundre år med erfaring og kompetanse er ikke til å spøke med, sier Terje Steinsund.

Fra Fremover 02.11.18

Terje Næsje/Fremover

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map