L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Avtale med Ballangen kommune

Ballangen kommune har nå skrevet avtale med Futurum i Narvik om å få levert næringstjenester. Avtalen er ment å løpe frem til Ballangen kommune slår seg sammen med Narvik og Tysfjords østside i 2020.

05.11.201808:22 Ann-Hege Lund

Det ligger jo i kortene at Futurum også vil bli den nye kommunens næringsutviklingsselskap. Derfor synes vi at det er like greit på vegne av Ballangens innbyggere og næringsliv å komme i gang med et samarbeid med Futurum allerede nå, sier ordfører Per Kristian Arntzen og rådmann Knut Einar Hanssen.

Kontordag

I tillegg til å drive veiledning rettet mot kommunens etablerte næringsliv og etablerere skal Futurum også drive saksbehandling for kommunen. Saksbehandlingen vil være knyttet til bruken av kommunens næringsfond.

– For å fylle den oppgaven vi nå er satt til, vil vi ha fast kontordag en dag i uken i Ballangen, i tillegg til at vi selvfølgelig hele tiden er tilgjengelig fra våre kontorer i Narvik på normalt vis, sier Futurum-direktør Terje Steinsund.

Futurum skal også drive prosjektorganisering og gi bistand til finansiering av ulike prosjekt for Ballangen.

Ordfører Per Kristian Arntzen er fornøyd med å ha inngått avtale med Futurum.

– Det blir jo som sagt slik at det uansett er Futurum som skal ivareta etablerere og eksisterende næringsliv også i denne delen av den nye kommunen etter 1. januar 2020. Ved å komme i gang nå, får vi på plass alle de nødvendige strukturene i god tid før den nye kommunen ser dagens lys.

Strategisk næringsplan

– I tillegg har vi jo det forholdet at kommunene i Ofoten allerede har vedtatt en felles strategisk næringsplan, og vi har også alle de mulighetene som forsvarsutbyggingen på Evenes kan gi lokalt næringsliv og etablerere.

– Verken Forsvaret eller de satsingene som beskrives i strategisk næringsplan venter på at Ballangen skal bli en del av nye Narvik, så derfor håper vi at Futurum skal få nok å henge fingrene i, i forhold til Ballangen i tiden som kommer, sier Arntzen.

Futurum var frem til i sommer eid av Narvik kommune sammen med Narvikregionen Næringsforening og en rekke ulike næringslivsaktører. I dag er selskapet 100 prosent eid av Narvik kommune.

Fra Fremover 05.11.2018

Terje Næsje/Fremover

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map