Tilbudsfrist utløpt - Energi-/Varmesentral

Forsvarsbygg har utlyst to prosjekter med byggestart i 2019 og 2020:
- Rehabilitering av varmesentral, Osmarka
- Etablering/drift av energisentral, Evenes

Forsvaret 2020

Rehabilitering av varmesentral Osmarka:

Entreprisen vil i hovedsak omfatte bygningstekniske arbeider for etablering av varmepumperom, varmeanlegg, luftbehandling, varme­pumpe samt elektriske installasjoner.

Estimert verd: 6 millioner
Byggetid: Februar - Juli 2019

Frist for tilbudslevering: 30. november 2019

Utlysning Doffin

Etablering og drift av energisentral på Evenes

Forsvarsbygg satser på kjøp av miljøvennlig energi og inviterer aktører til et samarbeid om leveranse av termisk energi til bygninger i tilknytning til Evenes Flystasjon. Etablering og drift av energisentral i 20 år for salg av termisk energi i form av sirkulerende varmt- og kaldtvann - basert på fornybare ressurser.

Energi skal leveres fra september 2020. For byggestart, verdi mm: Se utlysning

Tilbudsfrist: 6. februar 2019

Utlysning Doffin 

Beate Ingebrigtsen, Forsvarsbygg
Energisentral
Illustrasjonsbilde av en Energisentral