Tilbudsfrist utløpt - Reservekraft og Elektro

Forsvarsbygg har utlyst konkurranser om Reservekraft og Elektro (Høyspent og Lavspent/IKT)

Forsvaret 2020

Følgende konkurranser på elektro er nå ute i Doffin:

Reservekraft:

Entreprisen omfatter et komplett reservekraftanlegg for hele flystasjonen, med en kapasitet i størrelsesorden 10 MVA. Leveransen inkluderer i tillegg til komplette aggregater også:
- Generatorbrytere
- Komplette eksosanlegg inkl. skorsteiner
- Komplett drivstoffsystem inkl. dagtanker, utendørs tankanlegg, rør, pumper og påfyllingsstasjon
- Spjeld, spjeldstyringer og rister for luft/kjøling
- Bryterstyring/automatikk og synkroniseringsutrustning for samkjøring av aggregater med styring av lavspent- og høyspentbrytere

Estimert verdi: 20 mill. Tilbudsfrist: 18.12.18. De Doffin-utlysning her.

Elektro Høyspent:

Arbeidet omfatter hovedsakelig nyinstallasjon og oppgraderinger av eksisterende 22 kV fordelingsnett på flystasjonen. Leveransen inkluderer også noe lavspent kabling som skal legges i samme grøft/trase som høyspent.
22 kV kabling inluderer ca 12 km med kabel forlagt direkte i grøft eller trukket i innstøpte rør. Leveranse av nett­stasjoner og 22 kV koblingsanlegg inkluderer både oppgradering av eksisterende kiosker, prefabrikerte kiosker og nettstasjoner i bygg. Totalt antall fordelingstransformatorer er ca 14 stk. Leveransen inkluderer også batteri­anlegg for bryterstyringer og et driftskontrollanlegg.

Estimert totalverdi: 25 mill. Tilbudsfrist: 09.01.19. Se Doffin-utlysning her.

Elektro Lavspent/IKT:

Lavspenningsinstallasjonene inkluderer hoved­sakelig utendørsanlegg. Dette inkluderer elkraft forsyning mellom nettstasjoner og nye bygg/objekter, veilys, jording, motor­varmeuttak og ladestasjoner for elbiler. Dette inkluderer bl.a.:
- Lavspent forsyning til ca 20-25 bygg/objekter av forskjellig størrelse
- Veilysanlegg for ca 2,2 km vei med tilhørende master, armaturer og tennskap
I tillegg blir det noe installasjoner i bygninger relatert til infrastruktur, bl.a.:
- 690V / 2500A strømskinner for reservekraftanlegg
- Fordelingstavler
- Elektroinstallasjoner i områdefordelinger og berørte tekniske rom
IKT-installasjonene inkluderer fiberkabling, fiber skjøtebokser, fibertermineringspaneler og IKT-rack i område­fordelere og diverse bygg/objekter. Det skal også trekkes en del parkabler for telefon og signal til nye bygg/­objekter. Omfanget inkluderer bl.a.:
- Ca 45 km fiberkabel av forskjellig dimensjon fra G4 til G288
- Ca 70 stk skjøtebokser 

Estimert totalverdi: 40 mill. Tilbudsfrist: 15.01.19. Se Doffin-utlysning her.

Bjørn Volle/Forsvaret
Illustrasjonsbilde Navy-fly som letter