Bærekraftig reisemål

Handlingsplan for Narvikregionen merket som bærekraftig reisemål er nå vedtatt.

Handlingsplan

Handlingsplan for Narvikregionen merket som bærekraftig reisemål er nå vedtatt av styringsgruppa og av styret i Visit Narvik. Videre skal kommunene i hele Narvikregionen tilslutte seg planen.

Handlingsplanen for bærekraftig reisemålsutvikling i Narvikregionen er en omfattende plan som skal sikre at aktørene i regionen tar et samlet tak i konkrete utfordringer, og jobber målrettet for at Narvikregionen skal bli et mer bærekraftig reisemål.

Planen har et langsiktig perspektiv, der målet er å involvere bredt for å oppnå kontinuerlige forbedringer innen de ti prinsippene for bærekraft. Handlingsplanen er gjeldende for destinasjonsselskapet Visit Narviks nedslagsfelt, som strekker seg over blant annet Ballangen kommune, Bardu kommune, Evenes kommune, Lavangen kommune, Tysfjord kommune, Gratangen kommune og Narvik kommune. I tillegg involverer den regionrådene i områdene.

Det er gjennom prosessarbeid og innspillsmøter med aktører fra næring, kommuner og frivillige, utarbeidet fire hovedmål og tiltaksområder for bærekraftig reisemålsutvikling i Narvikregionen. Under hovedmålene er det skissert en rekke delmål og konkrete tiltak.

Planen kan lastes ned til venstre på siden.

Handlingsplan Narvikregionen merket som bærekraft

Illustrasjon forside Handlingsplan for Narvikregionen som bærekraftig reisemål