L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Handlingplan for Narvik kommune

Strategisk Næringsplan for Ofoten (SNPO) ble vedtatt i Ofoten Regionråd den 17. november 2017.
Planen ble vedtatt av bystyret i Narvik den 01.02.2018. SNPO er Narvik kommunes overordnede plan
for næringsarbeidet og har en handlingsplan som er forankret i SNPO og Narvik kommunes
planstrategi. Handlingsplanen skal være et dynamisk verktøy og det legges opp til årlige rulleringer.

05.12.201810:44 Ann-Hege Lund

Satsingsområdene er basert på kommunenes komparative fortrinn. Det er gitt innspill fra politikere, kommuner og næringsliv i hver av samarbeidskommunene.

Satsingsområder er: Teknologi og innovasjon; grønt skifte; digitalisering; kompetanse.

De seks prioriterte næringene i handlingplan for Narvik kommune er:

  • Grønn transport, logistikk og infrastruktur
  • Forsvaret
  • Reiseli
  • Blå næringer
  • Fornybar energi/kraft
  • Offentlige arbeidsplasser

Strategiene i SNPO er overordnede målsettinger, mens handlingsplanen representerer målrettede handlinger og tiltak som skal gjennomføres i forbindelse med næringsarbeidet i planperioden.

Planen kan leses i web-versjon eller lastes ned som pdf, se til venstre på siden.

Handlingsplan for Narvik kommune 2018-2019
Ann-Hege Lund

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map