L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Workshop Utviklingsprogram

Invitasjon til workshop for deltakere i Utviklingsprogram Narvikregionen del 2
Meld deg på!

28. februar
07.01.201909:57 Ann-Hege Lund

Futurum inviterer virksomheter som får støtte fra Utviklingsprogram Narvikregionen del II til workshop. Hensikten er å få faglig påfyll og å bli kjent med andre deltakere og prosjekter i programmet.

Tidspunkt: Torsdag 28. februar 2019 kl.08.30-15.30.

Sted: kommer

 Programpunkter for dagen blir:

- Presentasjon av utvalgte prosjekt i Utviklingsprogram Narvik og suksesshistorier.

- Presentasjon av virkemiddelapparatet - Innovasjon Norge/Skattefunn/Brønnøysundregistrene.

- Prosjektstyring.

- Rapportering via Regionalforvaltning.

På samlingen får du møte representanter fra Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge, din kontaktperson i Futurum og de andre deltakerne i programmet. Vi legger inn god tid til å mingle og knytte kontakter.

Vi ser frem til en spennende dag - meld deg på!

Detaljert program vil bli oppdatert fortløpende her.

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map