Bellonas Arktisrapport

26. januar var Futurum til stede på presentasjonen av Bellonas’ rapport «Miljøhensyn i Arktis» i Tromsø. Rapporten fokuserer på hvordan man kan oppnå både grønn og bærekraftig næringsutvikling i nord.

07.06.201615:15 Ann-Hege Lund

Futurum AS

Seminaret ble åpnet av Statssekretær i UD, Tore Hattrem, gjennomført med flere foredrag, en kort paneldebatt med spørsmål/svar og oppsummert av en engasjert Frederic Hauge.

Rapporten tar et dypdykk i temaer som er relevante for Nord-Norge; bærekraftig mineralutvinning, integrert havbruk og bærekraftig energiproduksjon. Rapporten gir et nyansert bilde av sammenhengen mellom miljø, økonomi og teknologi. Om vi nyttiggjør oss den teknologien som finnes, og teknologien som i dag er under utvikling for å optimalisere disse 3 næringene, oppnår vi samtidig en miljøgevinst.

Bellona pekte på det enorme potensialet som ligger i vår landsdel, og redegjorde for hvordan vi kan utnytte dette potensialet uten å sette for kraftige spor i den arktiske naturen.

Link til detaljert nyhetssklipp fra Bellona finner du her.

Mennesker , click to open in lightbox

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.