Tilbudsfrist utløpt - Fornyelse messebygg

Forsvarsbygg har utlyst konkurranse om fornyelse av messebygget på Evenes flystasjon

Forsvaret 2020

5 eksisterende bygg på Evenes flystasjon skal renoveres/fornyes. Dette innebærer blant annet: 

  • generell oppgradering av innvendige flater inkl. skifte av gulvbelegg og en del himlinger
  • utskifting av ventilasjonsanlegg inkl. utskifting av rør for å tilfredsstille dagens krav til luftmengder. Arbeidet skal også inkludere utskifting av elektriske anlegg og montering av ny IKT
  • utskifting av varmeanlegg inkl. blant annet rør og radiatoranlegg grunnet overgang fra høytemp. til lavtemp. anlegg.
  • en del ytre vedlikehold på kledning og tak/takrenner
  • ombygging for å ivareta økt behov for spiseplasser samt etablering av 2 separate produksjonslinjer på kjøkken

Den aktuelle utlysningen gjelder messebygget og finnes på Doffin

Utlysningen inneholder flere datoer ift tilbudsfrist og befaring mm, men etter det Futurum kan lese ut av dokumentene er det befaring 5. mars 2019 (påmelding innen 1.mars) og tilbudsfrist 1. april 2019.

Kontaktperson/Prosjektleder i Forsvarsbygg er Lena Tovås (lena.tovas@forsvarsbygg.no).

Beate Ingebrigtsen, Forsvarsbygg
Illustrasjonsbilde - messebygg - Forsvarsbygg