L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Orientering Bærekraftig reiselivsutvikling

Hvordan legger Narvik kommune til rette for bærekraftig reiselivsutvikling? Hvordan arbeider Cruise Narvik og Narvik Havn med bærekraftig utvikling av cruise-segmentet? Visit Narvik og Futurum orienterer om utvikling og framgang vedrørende Narvikregionen merket som bærekraftig reisemål.

26. april 10:00-12:00
28.02.201912:52 Ann-Hege Lund

Bærekraft er avgjørende for reiselivsnæringens langsiktige konkurranseevne.

Det arbeides kontinuerlig for vekst innenfor reiselivet i vår region, det er en selvfølge at veksten må være bærekraftig. Men hva omfatter dette, og hva betyr dette for næringslivet, og for oss som bor her? Hvordan jobber vi - og hvilke tiltak skal vi i gang med?

Visit Narvik og Futurum, i samarbeid med Narvik kommune og Narvik Havn ønsker derfor å invitere til orienteringsmøte for å fortelle hvordan vi jobber med bærekraftig reiselivsutvikling i kommunen og regionen. 

Program
Narvikregionen merket som bærekraftig reisemål. Status og videre framgang.  V/ June Sollund, Visit Narvik og Ann-Hege Lund, Futurum
Hvordan tilrettelegger Cruise Narvik og Narvik Havn for en bærekraftig utvikling av cruise-segmentet? V/ Narvik Havn
Narvik kommune orienterer om hvordan de legger til rette for bærekraftig reiselivsutvikling. V/Cathrine Kristoffersen, Narvik kommune
Ann-Hege Lund
Skamdalen i Beisfjord

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map