L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Reviderte vedtekter Narvik kommunes næringsfond

Narvik kommunes vedtekter for nærings- og infrastrukturfondet er revidert.

07.03.201909:46 Ann-Hege Lund

Viktige momenter for revisjon er oppfølgingen av ny Strategisk næringsplan for Ofoten 2018-2021, handlingsplan for Narvik kommune og Futurums mandat i hht forvaltning av næringsfondet.

De nye vedtektene ble vedtatt i Narvik kommunes bystyre 28.02.2019 -Sak: BYST-004/19.

Vedtektene finner kan lastes ned i pdf eller leses her.

Reviderte vedtekter Narvik kommunes nærings- og infrastrukturfond vedtatt 28.02.19
Ann-Hege Lund
Narvik kommunes veiviser

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map