Landsdelens første helsepark etableres

Et levende testlaboratorium for morgendagens velferdsteknologi kan bli etablert i Narvik. Futurum arbeider med konkrete planer for en helsepark i tilknytning til det nye sykehuset på Furumoen.

Helsepark

Det var tidligere helseminister Ansgar Gabrielsen som lanserte ideen da han besøkte Narvik i fjor høst.

Næringsaktivitet og arbeidsplasser
At det nye universitetssykehuset bygges rett ved et sykehjem og at kommunen har planer om å bygge helsehus vegg i vegg gir godt grunnlag for samhandling, men Ansgar Gabrielsen ville gå lengre. Han mente mulighetene for næringsutvikling relatert til helse- og omsorgssektoren burde utredes.

I oktober i fjor skrev Nytt fra Narvikregionen skrev om utspillet fra Gabrielsen som da var styrelederen for Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Futurum som er Narvik kommunes næringsselskap tok tak i ideen og har det siste halve året arbeidet med mulighetene.

– For oss har det vært viktig å undersøke om det er mulig å skape næringsaktivitet og arbeidsplasser knyttet til dette, sier administrerende direktør Terje Steinsund i Futurum.

Bjørn Bremer i VINN har vært engasjert som prosjektleder for arbeidet som nå går inn i sluttfasen.

– Vi har dannet oss et bilde av mulighetene og det er ingen tvil om at potensialet er stort. Nå tester vi ut engasjementet fra flere aktører og om det er mulig å få dem med på et forpliktende samarbeid, opplyser Bjørn Bremer.

Administrerende direktør Terje Steinsund i Futurum AS tok initiativ til å utrede mulighetene for å etablere en helsepark på Furumoen. Bjørn Bremer har vært prosjektleder for arbeidet.

Utvikle fremtidens løsninger
Planene har blant annet vært presentert for Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norges Arktiske universitet og ulike næringsaktører.

Alle er positive til ideen om å etablere en helsepark der næringsliv, forskning og undervisning kan samhandle for å utvikle fremtidens løsninger innen helse og omsorg.

– Det er gode muligheter for å få til dette på Furumoen der det nye sykehuset bygges. Kan man i tillegg få til andre omsorgstilbud, forskning, utdanning og ikke minst relevante bedrifter vil det skape muligheter for noe helt unikt, sier Bjørn Bremer.

En av ideene er å etablere en såkalt «Living Lab» – et forskningskonsept basert på en systematisk tilnærming med brukeren i sentrum. Det vil kunne være et tilbud til flere leverandører av velferdsteknologi om å prøve ut nye løsninger i en reell situasjon

Et levende testlaboratorium
– Det handler om å finne morgendagens velferdsteknologi i samarbeid med brukere, pårørende, helsepersonell og leverandører i et slags levende testlaboratorium, sier Bjørn Bremer.

– Nå jobber vi med å finne en god modell for å kunne etablere Narvik Helsepark. Vi nærmer oss en beslutning og vil frem mot sommeren vite om det er mulig å få til, sier Terje Steinsund.

Furumoen

Kilde: https://nyttfranarvikregionen.no/

Foto: Kjetil Moe/moemedia.no
Terje Steinsund og Bjørn Bremer