Temaplan for bærekraftig reiseliv

Den 11.04.2019 ble temaplan for bærekraftig reisemålsutvikling vedtatt i Narvik bystyre.

Temaplan - bærekraftig reiseliv
23.09.201914:11 Ann-Hege Lund

Temaplan for bærekraftig reiselivsutvikling i Narvikregionen skal sikre at aktørene i regionen tar et samlet tak i konkrete utfordringer, og jobber målrettet for at Narvikregionen skal bli et mer bærekraftig reisemål. Narvik kommune skal med denne planen vise at vi er en aktiv bidragsyter for å oppnå merket for bærekraftig reisemål i samarbeid med Futurum, Visit Narvik og reiselivsnæringen for øvrig.

Planen har et langsiktig perspektiv hvor målet er å involvere bredt for å oppnå kontinuerlige forbedringer innen de ti prinsippene for bærekraft. Temaplanens handlingsdel er gjeldende for Narvik kommunes nedslagsfelt. I tillegg involverer den regionrådene i områdene. Planen vil være gjeldende inneværende år for Narvik kommune. Planen skal revideres i 2020 for nye Narvik kommune bl.a. i den hensikt å sikre medvirkning fra Ballangen og Tysfjord.


I forbindelse med prosjektet Narvikregionen merket som bærekraftig reisemål er det gjennom prosessarbeid og innspillsmøter med aktører fra næring, kommuner og frivillige, utarbeidet fire hovedmål og tiltaksområder for bærekraftig reisemålsutvikling i Narvikregionen. Under hovedmålene er det skissert en rekke delmål og konkrete tiltak. Narvik kommunes temaplan gjenspeiler delmålene og tiltakene som er skissert i Handlingsplan for Narvikregionen merket som Bærekraftig Reisemål.

Temaplan for bærekraftig reisemålsutvikling i Narvik kommune

Illustrasjonsbilde: Forside Narvik kommunes Temaplan for bærekraftig reiselivsutvikling, click to open in lightbox

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.