Reiselivsutdanning i Narvik

Hvordan kan du bidra til å skape større bevissthet om bærekraft, naturbasert turisme og økoturisme, samt bygge opp et eksemplarisk vertskap i Narvikregionen?

Nytt utdanningstilbud

Nordland fagskole oppretter et nytt studietilbud innen Opplevelsesbasert reiseliv i Narvik fra høsten 2020. Studiet er nettbasert med samlinger, gjennomføres på deltid over to år.
Studiet passer særlig for:

  • deg som ønsker å bli bedre kjent med reiselivsnæringa, bygge kompetanse og få relevant arbeidserfaring
  • deg som allerede jobber innen reiseliv- og opplevelsesnæringene, handelsnæringen eller andre tilstøtende næringer, som ønsker faglig påfyll
  • deg som ønsker å jobbe med prosjekter som bidrar til lokal næringsutvikling og har behov hjelp til å etablere egen reiseliv- eller opplevelsesbedrift

Studiet består av 6 emner som gjennomføres bolkvis med avsluttende eksamen for hvert emne. Undervisningen organiseres gjennom en kombinasjon av ukesamlinger (én samling i hvert emne) og nettundervisning. Praksisperiodene kan gjennomføres i egen bedrift, og studiet lar seg fint kombinere med jobb eller læretid. Studieplanen inneholder 6 emner, totalt 60 studiepoeng

  • Reiseliv og destinasjonskunnskap (10 sp)
  • Entreprenørskap og økonomi (10 sp)
  • Vertskapsrollen (10 sp)
  • Opplevelsesdesign (10 sp)
  • Kommunikasjon og formidling (10 sp)
  • Markedsføring, merkevarebygging og salg

Les mer om studiet på www.reiselivfagskole.no 

Søknad på Samordna Opptak:https://www.samordnaopptak.no/info/


Hvordan operasjonalisere «Handlingsplanen for bærekraftig reiselivsutvikling i Narvik-regionen»


Kvalitet gjenspeiles i kunnskap og kompetanse. Studentene ved fagskolen i opplevelsesbasert reiseliv gjennomfører prosjekter som en del av utdanningen. Dette bidrar til lokal næringsutvikling, og flere har fått hjelp til å etablere egen virksomhet. Reiselivssatsing er en del av innovasjosstrategien i Nordland fylke der kultur, natur og matopplevelse av god kvalitet skal tilbys. Å skape gode gjesteopplevelser gjelder alle, ikke bare de som er tilknyttet bransjen, men også f. eks. bussjåfører, taxisjåfører og butikkeansatte som er «merverdiskapere».

Et kompetanseløft innen reiseliv- og opplevelsesnæringene vil kunne gi regionen et sterkt fortrinn ved at vi drar i samme retning frem mot VM-2027.

Narvik Adventures
Bildet viser en Arctic Dome i solnedgang over Narvik