Informasjonsmøte om boliger

Forsvarsbygg inviterer utleiere og utbyggere til informasjonsmøte onsdag 11. mars kl. 12-16
på Sure Hotel Harstad/Narvik Airport

Forsvaret 2020
03.03.202009:19 Kjetil Blix Strokkenes

Forsvarsbygg har behov for 50-80 boliger til forsvarsansatte i Tjeldsund og Evenes.

Se invitasjon her:

https://forsvarsbygg.no/no/nyheter/nyhetsarkiv-evenes-flystasjon/informasjonsmote---boliger-for-forsvaret-i-evenes-og-tjeldsund/

Morten Hanche/Forsvaret
2 F16 fly i lufta, click to open in lightbox

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.