Informasjonsmøte om boliger

Forsvarsbygg inviterer utleiere og utbyggere til informasjonsmøte onsdag 11. mars kl. 12-16
på Sure Hotel Harstad/Narvik Airport

Forsvaret 2020

Forsvarsbygg har behov for 50-80 boliger til forsvarsansatte i Tjeldsund og Evenes.

Se invitasjon her:

https://forsvarsbygg.no/no/nyheter/nyhetsarkiv-evenes-flystasjon/informasjonsmote---boliger-for-forsvaret-i-evenes-og-tjeldsund/

Morten Hanche/Forsvaret
2 F16 fly i lufta