Nettverkssamling

Næringsaktører fra Ofoten og Sør-Troms var samlet til nettverkssamling på Evenskjer i begynnelsen av mar.

Nettverkssamling

Næringsaktører fra Ofoten og Sør-Troms var samlet til nettverkssamling på Evenskjer i begynnelsen av mars for å dele erfaringer og idéer om videreutvikling av Hålogalandsregionen.

Samlingen er et initiativ av det nye Hålogalandsrådet.

Várdobáiki - samisk senter, var møteplass for samlingen. Et fantastisk flott sted som bør oppleves.

Kjersti Myrnes Balto
Mennesker oppstilt på Vardobaiki