Kartlegging av hjelpebehov - Narvik kommune

I Narviks bygater og kommunen for øvrig er det merkelig stille for tiden. Koronapandemien påvirker oss alle, både globalt, nasjonalt og lokalt.

Kartlegging


I Narvik kommune er det iverksatt en rekke tiltak for å begrense de negative effektene fra pandemien, primært med tanke på den enkeltes liv og helse.

Som kommunens næringsselskap følger vi i Futurum AS løpende med på hvordan karantenetiltakene mot COVID-19 både påvirker- og fremover vil påvirke bedrifter og alle næringsdrivende i kommunen.

Vi vet at hverdagen er utfordrende for mange, men om vi kan hjelpe til med noe for deg og din bedrift, gjør vi gjerne det!

Vi ber deg/dere som driver næring innenfor Narvik kommune om å gi oss beskjed om dere trenger noen form for assistanse, og i så fall hvilken type hjelp dere mener er viktigst å motta nå.  

Bidra til å kartlegge hjelpebehovet ved å sette av 2-3 minutter til å svare på vårt spørreskjema

Lars Sigurd Eide
Narvik - stille gater
Narvik sentrum - stille i gatene, ingen trafikk