Omstillingsmidler reiselivs-næringen

Reiselivsnæringen står midt i en krise av historiske dimensjoner. Koronapandemien har medført reiserestriksjoner og strenge smitteverntiltak som har gitt bortfall av kunder og inntekter, som igjen har ført til en ekstraordinær likviditetsmessig situasjon for reiselivsbedriftene.

Covid-19
01.01.197000:00 Ann-Hege Lund

Driver du et foretak i reiselivsnæringen og bedriften kan dokumentere minimum 30 prosent gjennomsnittlig omsetningsfall for månedene juni, juli og august sammenlignet med samme periode i fjor?

Da kan du søke på  Kompensasjonsordning: «Tilskudd til likviditetsstyrking som muliggjør omstilling og gjenåpning av reiselivsnæringen»

Reiselivsnæringen omfatter i denne sammenhengen sektorene:

  • Overnatting (NACE 55)
  • Attraksjon/aktivitet (NACE 90, 91 og 93)
  • Formidling (NACE 79)
  • Transport (NACE 49 (ex. 49.32 og 49.42), 50 og 51 (ex. 51.22))
  • Servering (NACE 56) hvor opplevelse er en sentral del av tilbudet

 

Søknadsfrist er 15. september 2020. Les mer: https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/ny-tilskuddsordning-for-reiselivsnaringen/

Kalle Kortelainen/Unsplash
Motorbåt på stille vann, click to open in lightbox

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.