Prosjektrapport mulighetsstudie Ballangen Tysfjord 2020

Narvik som reisemål er i en endringsfase. Fra 1. januar 2020 ble nye Narvik kommune et faktum, og Tysfjord, Ballangen og Narvik kommune ble slått sammen til Narvik kommune..

Mulighetsstudie Ballangen Tysfjord

Gjennom videre utvikling vil vi gjøre reisemålet mer attraktiv. Vi ønsket i den forbindelse å gjennomføre en situasjons- og mulighetsanalyse av områdene i Ballangen og Tysfjord. 

Analysen - som betegnes som fase 1 - skal videre danne grunnlag for revidering av Masterplan for Nye Narvik som reisemål i fase 2.  

Ved å gjennomføre denne mulighetsanalysen var målet å kartlegge attraksjoner og områder i tidligere Ballangen og Tysfjord kommune. Vi skal utvikle nye fyrtårn i Nye Narvik kommune som ivaretar, forsterker og fremhever stedets lokale egenart innenfor miljø, kultur, estetikk, kulturarv, og som kommer lokalsamfunnet til gode. Vi skal sikre bærekraftig reiselivsutvikling og ha en langsiktig helhetlig tenkning for utviklingen av Nye Narvik kommune som reisemål, helt i tråd med opprinnelig Masterplan for Narvik som reisemål. 

Mulighetsstudien er nå gjennomført, og resultatet presenteres i rapporten, som kan leses online eller lastes ned til venstre i artikkelen.

Sammendrag av rapporten:

Det satses på en bærekraftig utvikling av reiselivet i Narvikregionen. I 2018 startet Futurum prosessen med å merke Narvikregionen som et bærekraftig reisemål. Det betyr at destinasjonen over tid prioriterer målet om økt bærekraft. Visjonen for  Strategiske næringsplan for Ofoten 2018-2021 er en vekstkraftig region med en attraktiv by. Et av de fem prioriterte satsingsområdene er reiseliv hvor målet er å løfte Narvikregionen til å bli den mest spennende helårlige reisemålsdestinasjonen i Nord-Norge. Å legge til rette for en bærekraftig reiselivsutvikling i området, vil bidra til å skape ny aktivitet som øker antallet sysselsatte og gir økt verdiskaping.

Analysen i mulighetsbildet gir et strategisk bilde på videre utvikling av Narvik som reisemål, og hvilke muligheter som ligger i å utvikle etterspørsel basert på bærekraftige produkter i området. Analysen viser også hvordan området kan bidra til å skape vekstmuligheter, ved å gi ny attraksjonskraft ovenfor både eksisterende og nye markeder. I området er det først og fremst mindre reiselivsbedrifter som ønsker å samarbeide i større grad med andre aktører. De sier at det er rom for flere aktører til området, og at det har vært en stor økning av besøkende.

Nasjonalfjellet Stetinden er det helt unike for kommunen. Områdets attraksjon for reisemålet knyttes først og fremst til den storslåtte naturen, til fjordene og fjellene og kulturen. Prosjektet foreslår nasjonalfjellet Stetinden som et nytt fyrtårn i Narvik kommune, ved å utvikle nasjonalfjellet til å bli et internasjonalt symbol på naturvennlige leve- og tenkemåter. De foreslåtte produktkonseptene er ment som forslag for å vise mulighetene til å skape større og helhetlig aktivitet, økt lokal verdiskaping og flere arbeidsplasser basert på det strategiske bildet analysen gir. I tillegg har prosjektet sett på spennende satsinger som pågår; Arctic Kids, alpin VM 2027, Bodø som Europeisk kulturhovedstad 2024 og kommet med anbefalinger knyttet til disse prosjektene.

Studien konkluderer med at området både komplementerer og forsterker Narvikregionen som reisemål. Området bidrar til en lengre kystlinje, med sterke kysttradisjoner og flere ressursrike fjordarmer. Et større område med urørt natur samt flere opplevelsesprodukter gir Narvik kommune store muligheter.

«Å besøke Narvik og Stetinden skal være en moderne dannelsesreise, der ekte opplevelser i møte med den fantastiske naturen og folk gir handlekraft, optimisme for fremtiden og et sterkt ønske om å komme tilbake.»

Prosjektrapport Mulighetsstudie Ballangen Tysfjord

Tone B Øvrevoll
Familie på tur. Far, mor og to jenter ved Stetinden. Sol i bakgrunnen.