Stetinden Utviklingsplan

I samarbeid med flere aktører i Narvik ønsker Narvik kommune å utvikle Stetinden til å bli en sterk merkevare og et fyrtårn for grønn næringsutvikling og bærekraftig reiselivsutvikling. Stetinden skal utvikles til et internasjonalt symbol på naturvennlige leve- og tenkemåter.

Stetinden
15.09.202012:56 Ann-Hege Lund

Dette skal gjøres gjennom å realisere fem konsepter beskrevet som delmål i denne utviklingsplanen.

Hele prosjektplanen kan lastes ned eller leses online til høyre i denne artikkelen.

Sammendrag av prosjektplanen:

Narvik kommune skal knytte seg til den nasjonale politikken for grønt skifte. Vi skal bidra til å oppfylle Norges internasjonale klimaavtaler, Paris-avtalen og klimaavtalen med EU. Kommunen skal samarbeide med andre kommuner, organisasjoner og næringsliv for å finne gode løsninger og sikre lokal grønn verdiskaping.

For å oppnå dette skal Stetinden utvikles til å bli en sterk merkevare og fyrtårn for grønn næringsutvikling og innenfor markedsføringen av Narvik som bærekraftig reisemål.

Stetinden skal utvikles til et symbol for Narvik som en bærekraftig kommune, gjennom å realisere fem konsepter beskrevet som delmål i denne utviklingsplanen.

Delmål 1: Utvikle grønn forretningsmodell og merkevarestrategi. Det skal lages en forretningsmodell som skal forklare hvordan vi skal gjennomføre og realisere de ulike konseptene (delmålene), hvordan vi skal skape verdier både økonomisk, sosialt og miljømessig. Det skal også utvikles en merkevarestrategi for å styrke posisjonen i markedet.

Delmål 2: Et biosfæreområde – innovasjon og samhandling: Ved å bringe nye eller forbedrede produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer til markedet skal det skapes lokale økonomiske verdier. For å gi tyngde til arbeidet, skal vi gjennom prosjektet arbeide for å oppnå status som et UNESCO-biosfæreområde. Et biosfæreområde er et avgrenset geografisk modellområde der man legger til rette for bærekraftig utvikling.

Delmål 3: Forprosjekt Natursted og Nasjonal turiststi: I de tidligere planer skulle det legges til rette for en naturvennlig bruk av området ved Stetinden, der plan med bestemmelser skal ivareta naturområdet og det biologiske mangfoldet. Etablering av et offentlig bygg – Naturstedet Stetind – for refleksjon og ettertanke, skulle medvirke til naturvennlig bruk av området, gi grunnlag for refleksjon tilknyttet en naturvennlig levemåte med vekt på samspillet mellom bruk og bevaring av naturen. I prosjektet har vi til hensikt å revitalisere disse planene. I forbindelse med dette arbeidet skal det også iverksettes et arbeid for å søke om å få definert og autorisert området som nasjonal turiststi.

Delmål 4: Forstudie/forprosjektering Stetindsenteret: Narvik og omegn har naturgitte forutsetninger for å drive med aktiviteter som vandring, turer/ekspedisjoner, fjellsport, klatring og grotteturer. Alt ligger til rette for et Stetindsenter i midten. Senteret skal være en fysisk arena/bygg som ivaretar interessene for grotte- og fjellsportmiljøet. Forskning og forvaltning, grottemuseum, kompetansesenter, som tilknytter seg faglig ekspertise samt utstyrslager for forsvarlig og kvalitetsmessig redningsarbeid og opplæring er noen av de behov vi ser at Stetindsenteret vil kunne dekke.

Delmål 5: Stetindkonferanse: Narvik skal arrangere en grønn årlig konferanse med fokus på bærekraftig besøksforvaltning og naturvennlig tenke og levesett, med Stetinderklæringen som et bakteppe til konferansen. Målet med konferansen/seminaret er:

  • Bygge kompetanse, økt forståelse og handlingskompetanse
  • Kunnskapsdeling og formidling
  • Samordne innsats
  • Fokus på kommende utfordringer – og tiltak (planstrategi for besøksforvaltning)

Stetinden - utviklingsplan

Ann-Hege Lund
Stetinden i vinterdrakt med blåtoner. Tekst på bildet: Stetinden - et internasjonalt symbol på naturvennlige tenke- og levemåter. En utviklingsplan for Narvik kommune. August 2020., click to open in lightbox

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.