Informasjonsmøte - Satsingsmuligheter i landbruket

Landbruket er ei viktig næring i nye Narvik kommune. Den er viktig for matproduksjon, men også som basis for verdiskaping, bosetting og sysselsetting.

Ballangen 17/11-21
26.10.202012:26 Ann-Hege Lund

I samarbeid med Narvik kommune og Statsforvalteren i Nordland inviterer vi til dagsseminar i Ballangen - gamle kommunestyresalen.

Etter programmets slutt 14:30-16:00 er rådmannen og flere representanter fra kommuneadministrasjonen til stede sammen med Futurum for å ta i mot spørsmål og diskutere landbrukets fremtidsmuligheter i Narvik kommune.

Påmelding innen 13. november 2021 til Marianne Linder Olsen på e-post marianne@futurum.no  eller 404 38 111.

09:45

Velkommen

Rune Edvardsen, ordfører

10:00

Presentasjon av muligheter og utfordringer ved å satse på Gårdsturisme og Matopplevelser i Nordland

Hanne-Sofie Trager, Statsforvalteren i Nordland

10:30

Innovasjon Norge Nordland til tjeneste! – en presentasjon om finansiering i tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer

Lyder Sund, Innovasjon Norge i Nordland

11:15 Lunsj fra Den Sorte Gryte
12:00

Presentasjon av prosjektet Inn på Tunet i Nordland – Muligheter og utfordringer ved å satse på Inn på Tunet

Ingrid Roaldsen, Statsforvalteren i Nordland

12:30

Sånn kan det gjøres! Et eksempel fra en gründer som har satset på reiseliv, lokalmat og håndverk med utgangspunkt i gårdens ressurser. Om oppbygging, driften i dag og tanker om framtiden.

Jorunn Husjord – Den Sorte Gryte. Gårds-ysteri, Gårdsbutikk og Gårdsrestaurant, med utsikt ned til geitene i fjøset.

13:15

Hva kan fylkeskommunen bidra med på reiseliv og mat?

Håkon Renolen, Nordland fylkeskommune

14:00

Grip mulighetene på gården - bli med i Bondens Marked!

Renate Skredlund, Bondens Marked Midtre Hålogaland

14:00-14:30

Mulighet for individuelle samtaler med Innovasjon Norge, Statsforvalteren, Nordland fylkeskommune og Futurum.

Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme mindre endringer i programmet.

Landbruket er ei viktig næring i Narvikregionen og Nordland fylke. Den er viktig for matproduksjon, men også som basis for verdiskaping, bosetting og sysselsetting. Landbruket er også med å forme kulturlandskapet. Målet er å øke matproduksjonen minst i samsvar med nasjonale mål, og å øke produktiviteten og verdiskapinga. Da er det er viktig at vi har et variert landbruk i hele Nordland. Nordland er spesielt gode på kjøtt- og melkeproduksjon, reiseliv og lokalmat. Matproduksjon og gårdsopplevelser vil derfor fortsatt utgjøre basisen for landbruket framover. Men det er viktig å øke verdiskapinga gjennom å gå fra å være en produsent av råvarer og volumvarer til å «klatre i verdikjeden» - det vil blant annet si å lage flere bearbeidede produkter, utvikle merkevarer og kunnskapsbaserte tjenester og opplevelser. Vi inviterer deg til dagsseminar for å lære mer om tilleggsnæringene reiseliv, Lokalmatproduksjon og Inn på Tunet – og selvfølgelig også tradisjonelt landbruk!

Spørsmål kan rettes til Marianne Linder Olsen. Deltakelsen er gratis. Det blir lunsjservering.

Vel møtt!

Informasjonsmøte om satsingsmuligheter i landbruket

Wolfgang Hasselmann
Kyr på beite , click to open in lightbox

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.