Northern Axis – Barents Link (NABL)

Railroad-cooperation in the Northern Territories

Interreg-prosjekt

Narvik kommunes næringsselskap Futurum, er gjennom interreg-prosjektet NABL, norsk prosjektpartner i EUs Kolarctic-program (Cross Border Cooperation), som bidrar til utvikling og samarbeid mellom nabolandene Norge, Sverige, Finland og Russland. Ingress

I samarbeid med UiT i Narvik og Narvik Havn, skal det gjennomføres en studie med målsetting om å måle effekten en dobbeltsporet jernbane (Ofotbanen-Malmbanen) vil ha for alle landene i Barentsregionen.

I dag er Ofotbanen-Malmbanen den tyngst trafikkerte banen i Norge. Dette skyldes malmtransporten fra gruvene i Kiruna og ned til Narvik. Det er også mye trafikk på Malmbanen fra Kiruna til Luleå. Malmtrafikken er forventet å øke. Om få år vil banen ha behov for dobbeltspor. Det pågår et planarbeid som tar sikte på å finne trase for dette, samtidig som man må velge strategi for en gradvis kapasitetsøkning i tiden fram til et dobbeltspor kan stå ferdig.

Ofotbanen og Malmbanen er viktige godskorridorer for hele Norden. Hele 90% av dagligvareforsyningen til Nord-Norge går med tog via Narvik. I tillegg er fisketransporten fra Norge og til kontinentet økende, og er forventet å stige ytterligere i årene som kommer.

Hvis covid-19 situasjonen tillater det skal det arrangeres en workshop i slutten av april i regi av NABL for å få oversikt over status på dette arbeidet i de ulike landene.

Illustrajon Kollarctic
Illustrasjonsbilde med tog, fly, langtransport kjøretøy og bulkbåt, Kolarctic Logo på bildet