Bygdeutviklingslag i Narvik kommune

Slik kan du påvirke i Narvik kommune! For å stimulere til etablering av bygdeutviklingslag gis det et engangsbeløp på kr. 10.000,- i etableringsstøtte.

Innbyggermedvirkning
19.03.202110:50 Ann-Hege Lund

Etablerte lag, foreninger eller organisasjoner er velkomne til å søke om å bli den del av den nye ordningen med bygdeutviklingslag i Narvik.

Formålet er å oppforde til innbyggermedvirkning og nærdemokrati i ny kommune. Bygdeutviklingslaget vil være en ressurs i sitt lokalsamfunn for å ta vare på bygda og innbyggerne med nærmiljøtiltak. 

For inneværende kommunestyreperiode er det etablert en prøveordning med bygdeutviklingslag.

Allerede etablerte lag, foreninger eller organisasjoner er velkomne til å søke om å bli en del av ordningen.

Bygdeutviklingslag er en frittstående, partipolitisk uavhengig forening. Formålet er å oppfordre til innbyggermedvirkning og nærdemokrati i ny kommune. 

For å stimulere til etablering av bygdeutviklingslag gis det et engangsbeløp på kr. 10.000,- i etableringsstøtte.

Etablering av bygdeutviklingslag er som nevnt en frivillig ordning. Bygdeutviklingslaget vil være en ressurs i sitt lokalsamfunn for å ta vare på bygda og innbyggerne med nærmiljøtiltak.

Narvik kommune ønsker at bygdeutviklingslagene skal gis en mulighet til å være delaktig i saker som berører deres geografiske område gjennom utsendte høringer, folkemøter og fremme saker/innspill på eget initiativ.

Legge til rette

Bygdeutviklingslaget skal, i samarbeid med kommunen, arbeide for å bidra til styrket service i sitt geografiske område, fremme et godt og aktivt miljø, samt å arbeide for trivselsfremmende tiltak som kan bidra til å sikre og trygge bosetting i bygda.

Videre er det viktig å stimulere til næringsutvikling i bygda, gjennom å bistå etablerere og ellers legge til rette for bedre utnyttelse av lokale ressurser og muligheter.

Bygdeutviklingslagene skal selv ta initiativ til å etableres. Hva som kreves for å kvalifisere som bygdeutviklingslag finner du i forslaget til vedtektene. (PDF, 58 kB)

Søknad sendes til postmottak@narvik.kommune.no og merkes Bygdeutviklingslag:

Lag, foreninger eller organisasjoner må være stiftet og registrert i Brønnøysundsregistrene før søknad sendes. Vi anbefaler at så mange som mulig av bygdas innbyggere inviteres til å delta!

Hovedutvalg for plan og utvikling har fullmakt til å godkjenne søknad om etablering, og skal formelt godkjenne etableringen av de enkelte bygdeutviklingslag.

Narvik kommunes næringsselskap Futurum er første kontaktpunkt for bygdeutviklingslagene, når de er etablert:

Er du usikker på hvordan du starter og registrerer en forening? Altinn.no har all informasjon du trenger her: Starte/registrere forening

Kontaktpersoner:

Lars Sigurd Eide, Futurum - 769 67 300

lars.sigurd@futurum.no 

Gro Monsen, rådmannens stab - 959 854 437

gro.monsen@narvik.kommune.no 

, click to open in lightbox

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.