Rådgiver/seniorrådgiver næringsutvikling

Futurum søker rådgiver/seniorrådgiver - næringsutvikling

Ledig stilling
25.03.202109:17 Ann-Hege Lund

Futurum AS er Narvik kommunes næringsselskap og kommunens førstelinjetjeneste. Futurum skal bidra til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser innenfor regionens og kommunens prioriterte satsingsområder:  

 • Grønn transport og logistikk
 • Forsvaret
 • Reiseliv
 • Blå næringer
 • Kraft og fornybar energi
 • Offentlige arbeidsplasser
 • Mineraler

Futurum holder til i trivelige lokaler i Narvik sentrum, og vi har ledig fast 100 % stilling for snarlig tilsetting:  

Rådgiver/seniorrådgiver næringsutvikling

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Initiere, lede, gjennomføre og delta i nye og eksisterende prosjekter innenfor næringsutvikling og Futurums øvrige kjerneoppgaver
 • Være en faglig ressurs internt og eksternt innenfor egen fagkrets og arbeidserfaring
 • Kunne gi faglige råd, støtte og veiledning til ulike næringsaktører, både eksisterende- og nye bedrifter
 • Veilede bedrifter om virkemiddelapparat, finansieringsordninger og øvrig støtteapparat
 • Arrangere møter, kurs og seminarer for næringsliv og samfunnsaktører
 • Bidra til systematisk relasjonsbygging med eksisterende næringslivsliv og gründere


Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning fra høgskole eller universitet
 • Erfaring fra prosjektledelse og bedriftsveiledning
  Erfaring med å drive prosesser/prosessledelse der mennesker er involvert
 • Du er resultatorientert, selvstendig, strukturert og energisk
 • Du er utadvendt og samarbeidsorientert
 • Du trives i samhandling med andre, og er en tillitsvekkende relasjonsbygger
 • Du har gjerne god kjennskap til offentlig sektor og privat næringsliv
 • Du behersker norsk meget godt, både skriftlig og muntlig. I tillegg behersker du godt minst ett utbredt fremmedspråk muntlig og skriftlig
 • Du er vant til å benytte PC som arbeidsverktøy og behersker godt å lede digitale møter

Vi kan tilby:

 • Interessante og selvstendige oppgaver, fleksibilitet og mulighet for å forme din egen arbeidshverdag
 • Positive kollegaer med høy kompetanse på ulike områder
 • Muligheten til å bidra til vekst i næringslivet
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale

Vi jobber selvstendig, i team og jobber ofte med svært ulike faglige emner innen næringsutvikling og ulike typer næring. Det er derfor avgjørende at du er allsidig og er i stand til å trives med stor variasjon (tidvis) av arbeidsoppgaver.

Oppgaver tillagt stillingen kan bli endret. Personlig egnethet vil være avgjørende for tilsettingen. Arbeidssted er Narvik.

For nærmere opplysninger, kontakt administrerende direktør
Lars Sigurd Eide tlf 995 15600 eller e-post lars.sigurd@futurum.no 

  

Søknadsfrist for stillingen er 18. april 2021 

Søknad og CV sendes inn gjennom søknadsskjemaet.

Originale attester tas med for fremvisning i eventuelt intervju.  

Illustrasjon
Illustrasjon Narvik kommunes fjellrekke-profil, click to open in lightbox

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.