Urbant landbruk

Hvilke muligheter kan urbant landbruk gi oss i Narvik?

15.09.202118:17 Marianne Linder Olsen

Torsdag 7. oktober holdt Futurum frokostmøte om Urbant Landbruk, med følgende tema:

Kan Narvik via tverrsektorielt og tverrfaglig samarbeide innen urbant landbruk oppnå en attraktiv grønn, sosial og bærekraftig profil, og samtidig forsyne våre storkjøkken med kortreiste råvarer?

Urbant landbruk er en sterk trend i Norge og verden. Nasjonale og regionale strategiplaner og veiledere legger til rette for å ta i bruk byer og tettsteder til dyrking. Hensikten er økt matberedskap og jordvern, økt kunnskap i befolkningen om hvordan mat blir til, økt trivsel og bolyst, økt biomangfold og bærekraft, økt fokus på sirkulær økonomi, og utvikling av grønne arenaer for møtesteder, undervisning, integrering og entreprenørskap.

  • Nyttevekster og matplanter på tak og terrasser, offentlige og private bygg.
  • Bynære parsellhager, andelshager og skolehager.
  • Birøkting. Beplantning tilrettelagt for pollinerende insekter. Hønsehold og eggproduksjon.
  • Geiter til nedbeiting av krattskog ved hjelp av No Fence-teknologi.

Ingrid H. Roaldsen fra Statsforvalteren i Nordland og Sigurd Boasson fra MATTAK AS orienterte om muligheter. 

Har du spørsmål om urbant landbruk, eller ønsker å sette igang med tiltak?

Kontakt marianne@futurum.no 

Priscilla Du Preez
Mann som steller plantebed på terrasse, click to open in lightbox
Adobe Stock
Grønnsaksplante og skilt "dyrka lokalt", click to open in lightbox

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.