STYREUTVIKLING NORD

Ønsker du å utvikle din kompetanse innen styrearbeid?
Programmet passer for alle som er interessert i styrearbeid, men er spesielt relevant for styreledere, styremedlemmer og daglige ledere. Det passer også for deg som skal bli styremedlem eller ønsker å bli det.

OPPSTART 17/11-21
28.09.202110:51 Marianne Linder Olsen

Programmet bygger på en helhetlig fagplan som er utviklet av KUPA og VINN i samarbeid med UIT og næringslivet i Nord-Norge. Dyktige og inspirerende forelesere fra nasjonalt og lokalt næringsliv og akdemia. 

Samlinger:

1 Det verdiskapende og aktive styret 17.11.21
2 Styrets kontroll- og oppfølgingsansvar av virksomheten 02.02.22
3 Hvordan skape et godt og kompetent styre 30.03.22
4 Det strategiske og langsiktige styret 01.06.22
5 Styreverktøy og utvikling av virksomheten 31.08.22

Se vedlagt PDF for mer informasjon!  Lenke til påmelding. 

Kontaktpersoner:

  • Trude Løvås Husjord, tlf. 901 83 234 / trude@vinn.no
  • Vibeke Lund, tlf 994 76 598 / vibeke@kupa.no

Styreutvikling Nord - i regi av KUPA og VINN

Jan Arild Hansen, Fremover
, click to open in lightbox

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.