Interkommunal Kystsoneplan - digitalt folkemøte

29. september 2021 arrangeres det digitalt folkemøte og innspillsmøte.

29. september kl 18:00
29.09.202115:12 Ann-Hege Lund

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.