Nyansatt rådgiver i Futurum

Futurum ansatte Marianne Linder Olsen som rådgiver 1. august 2021. Marianne er utdannet veterinær, og har god realkompetanse innen gründerskap, bedriftsledelse, styrearbeid og kommunikasjon.

Marianne Linder Olsen er en nylig hjemvendt Narvikjente, og utdannet veterinær. Etter 13 år i Svolvær - hvor hun drev egen veterinærklinikk, opparbeidet hun seg også erfaring med å arrangere møter og kurs, samt lede og presentere på ulike arrangementer. Hun tar nå fatt på jobben i Futurum med stort engasjement. 

Olsens fagkunnskaper innen akademia er først og fremst innen veterinærfaget, noe som har som gitt henne bred, biologisk bakgrunn og miljøforståelse. Hun har alltid hatt stor interesse for gründerskap, næring og samfunnsutvikling, og lang erfaring med virkemiddelapparatet, ulike typer finansiering, organisasjoner og offentlige institusjoner. Med bakgrunn som veterinær faller det naturlig for Olsen å jobbe med blant annet utvikling innen landbruk og matproduksjon i Futurum.

Med hennes bakgrunn fra gründing vil hun også være et godt bidrag til Futurums arbeid med gründere eller eksisterende bedrifter som har forretningsidéer.

Vi i Futurum gratulerer og ser frem til godt og tett samarbeid! 

Futurum
Rådgiver Marianne Linder Olsen
Bilde av person ansatt i Futurum AS