Inspirasjonsmøte for melkebønder

Velg Melk i Nordland er ei satsing på små og mellomstore melkeproduksjonsbruk. Prosjektet er et tiltak for å ivareta matjord og beiteressurser i et klima- og miljøperspektiv, og med fokus på matberedskap.

NY DATO! Onsdag 30. mars 11.00-14.30

Velkommen til inspirasjonsdag fra Velg Melk i Nordland-prosjektet!

Næringslivets Hus, 1. etg Sentrumsgården onsdag 30. mars 11.00 - 14.30

Du vil få høre innlegg fra:

  • Innovasjon Norge
  • Tine
  • Norsk landbruksrådgivning
  • En inspirasjonsbonde
  • Velg Melk i Nordland

Møtet er gratis å delta på. Det serveres kaffe og lunsj. Møteleder er prosjektleder Lise Kvåle fra Beiarn kommune. 

Prosjektet skal mobilisere ku- og geitmelkprodusenter på små og mellomstore melkebruk i Nordland. Målet er å ivareta sysselsettingen og næringsaktiviteten, og sikre utnyttelsen av ressursgrunnlaget. Les mer om prosjektet her

Klikk her for å melde deg på!

Coleur/Pixabay
Melk helles i et glass
Velg Melk i Nordland
Grafisk fremstilt melkeku/logo