Starthjelp til gründere!

Har du planer om å starte din egen bedrift? Futurum og VINN tilbyr etablererkurs

Futurum AS

Etter sommerferien byr selskapene Futurum og VINN på etablererkurs for interesserte i regionen. 

Førstelinje

I praksis vil det si fra Tysfjord i sør og nordover til fylkesgrensen.

– Dette er det første gründerkurset som tilbys i Narvik på veldig mange år, påpeker seniorrådgiver i VINN, Ann Kristin Andreassen.

VINN står for kursingen, mens Ann Hege Lund, prosjektleder i Futurum. skal «levere kunder» til stiftelsen.

– Vi er førstelinjetjenesten i kommunen, og det er gjerne til oss at gründerne kommer først, forklarer Ann Hege Lund.

Det er de som enten har produkter eller tjenester som de ønsker å bygge en virksomhet på, som tar bruk med virkemiddelapparatet.

Det er disse kurset er beregnet på, og de skal – slik det framgår av målsettingen for kurstilbudet – gjøre deltakerne i stand til å etablere egen virksomhet og gjøre den levedyktig.

Fokus på marked

Men Ann Kristin Andreassen har ingen måltall for hvor mange gründere de håper å hjelpe i gang med egen virksomhet.

Det begrunner hun slik:

– Kontakten med oss kan jo også avklare for en gründer at hun eller han bør skrinlegge prosjektet.

– Mens det tidligere var betydelig fokus på å ha en forretningsplan klar før gründeren fikk tommelen opp, fokuseres det nå mye mer på en kartlegging av hvordan markedet er.

Men økonomi får betydelig oppmerksomhet på kurset som består av tre samlinger, og som vil koste den enkelte 2.000 kroner.

– For få gründere

Daglig leder for Narvikregionen Næringsforening, Kjetil Moe, ønsker opplæring velkommen.

– Jeg ser helt klart at det er behov for tilbud til gründere. Situasjonen er at vi har for få av dem i regionen, og kursing kan bidra til at flere kan lykkes.

– Vi vet at mange gründere er veldig alene, og de må jo få testet ut mot virkemiddelapparatet om de kan omgjøre ideen som de har, til butikk.

Han ønsker spesielt lavterskeltilbud velkommen, og sier:

– Betydelig forarbeid kreves før at en gründer kan ta kontakt med eksempelvis Innovasjon Norge for å søke støtte.

Han peker også på den hjelpen kurs som dette kan være for studenter som vil teste ut ideer, og viser til Trondheim der tidligere NTNU-studenter har skapt svært mange arbeidsplasser.

Fra Fremover 30.06.2016

Fritz Hansen/Fremover
Ann-Hege Lund, Futurum og Ann Kristin Andreassen, VINN