Kompensasjonsordning tildeling 6

21.12.2021 fordelte Regjeringen nye midler til kommunen for å hjelpe lokale virksomheter som er hardt rammet av pandemien. For Narvik kommune er denne rammen på kr 1.906.000,-.

Søknadsfrist 20. januar 2022!

Narvik kommunes kompensasjonsfond – retningslinjer for tildeling

Bakgrunn
21.12.2021 fordelte Regjeringen nye midler (Tildeling 6) til kommunene for å hjelpe lokale virksomheter som er hardt rammet av pandemien. For Narvik kommune er denne rammen på kr 1.906.000,-.

Ordningen skal fungere som en ventilordning for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Mange virksomheter er på ny rammet av inngripende restriksjoner, og opplever at reservene er brukt opp etter flere runder med nedstenginger. Dette er også en ventilordning som kan brukes til å hjelpe de virksomhetene som av ulike grunner faller utenom lønnsstøtteordningen eller den generelle kompensasjonsordningen.

De som kan søke er:

  • Lokale virksomheter som er særlig hardt rammet at smitteverntiltak eller nedstenging med økte kostnader eller tap av omsetning
  • Kostnader og tap må være knyttet til 4. kvartal 2021 og 1. kvartal 2022.
  • Virksomhetene må være registrert i foretaksregisteret og ha et kommersielt formål
  • Virksomheten må ha adresse i Narvik kommune eller dokumentere virksomhet Narvik med et særregnskap attestert av revisor eller regnskapsfører

Følgende prioritering vil bli vektlagt:

  • Virksomheter innen bransjene servering, overnatting og reiseliv
  • Særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak
  • Virksomheter som ikke har mottatt kompensasjon tidligere eller har mottatt mindre tilskuddsbeløp
  • Virksomheter med ansatte

Søknaden skal leveres elektronisk på regionalforvaltning.no

Søknaden vil bli vurdert basert på dokumentasjon knyttet til omsetningsfall, ekstra kostnader, tap, tilpasninger, dekning av andre kompensasjonsordninger, risiko for tap av arbeidskraft og kompetanse. Dette skal dokumenteres av regnskapsfører e.l. 
Bedriften må ikke være konkurstruet. Skatteattest legges ved søknad.

For ytterligere informasjon: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-500-millioner-kroner-til-koronakompensasjon-til-hardt-rammede-naringer/id2893240/ 

Søknadsfrist settes til 20. januar 2022.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål. 

Futurum AS

769 67 300

Ann-Hege Lund
Novatind i vinterlys
Utsikt fra Narvik til Veggfjellet - med Novatinden og Revtinden i bakgrunn, blå himmel og Rombaksfj