Analyse av reiselivet i Narvikregionen

Hva genererer reiselivet til regionen, og hvem er de besøkende? Hvem profiterer mest på reiseliv, og hvilket potensiale ligger i en styrket vintersesong? Det kan du lese om her!

En analyse av Menon

I reiselivsanalysen oppgis at tilreisende la igjen nærmere 390 millioner kr i 2020 i Narvikregionen. Av dette tilfaller omtrent 55% reiselivet. Resterende inntekter tilfaller andre næringer i regionen, der bygg og anlegg og varehandel er de aktørene som profitterer mest på de besøkende.

Vi har sterk vekst innen overnatting og opplevelser, noe som gir store synergier for lokalsamfunnet i Narvikregionen. Rapporten peker på at flere kommuner satser på reiseliv som en del av arbeidet med å rekruttere innbyggere og arbeidskraft. Økt besøksattraktivitet skaper også bolyst.

Det ligger et stort potensiale i å styrke vintersesongen med økt satsing på Narvik som alpindestinasjon, og nordlysturisme. Les mer om dette i rapporten!

Ringvirkningsanalyse av reiselivet i Narvikregione

Michael Ulriksen, Visit Narvik
Verdenssvaet i Efjord
Familie på tur i vakkert fjellandskap