Evaluering utviklingsprogram Narvik

Denne rapporten inneholder en evaluering av næringsutviklingssatsingen Utviklingsprogram Narvik,
som er gjennomført i perioden 2013-15.

02.08.201609:08 Ann-Hege Lund

Programmet er delfinansiert av Nordland fylkeskommune,
og en søknad om videreføring av programmet i tre nye år er sendt fra Narvik kommune til fylkeskommunen.
Evalueringen vil inngå i beslutningsgrunnlaget for en eventuell videreføring.

Illustrasjonsbilde, mennesker på et kontor, click to open in lightbox

FUTURUM AS

Postadresse:
Postboks
609
8507 Narvik
Org nr 974645130

Besøksadresse:
Næringslivets Hus 
Sentrumsgården 1. etg
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon: +47 76 96 73 00

E-post: futurum@futurum.no

Futurum er Narvik kommunes næringsselskap.

Futurum AS er Miljøfyrtårnsertifisert.