Evaluering utviklingsprogram Narvik

Denne rapporten inneholder en evaluering av næringsutviklingssatsingen Utviklingsprogram Narvik,
som er gjennomført i perioden 2013-15.

02.08.201609:08 Ann-Hege Lund

Programmet er delfinansiert av Nordland fylkeskommune,
og en søknad om videreføring av programmet i tre nye år er sendt fra Narvik kommune til fylkeskommunen.
Evalueringen vil inngå i beslutningsgrunnlaget for en eventuell videreføring.

Illustrasjonsbilde, mennesker på et kontor