L

FUTURUM AS

Postadresse
Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

w

Evaluering utviklingsprogram Narvik

Denne rapporten inneholder en evaluering av næringsutviklingssatsingen Utviklingsprogram Narvik,
som er gjennomført i perioden 2013-15.

02.08.201609:08 Ann-Hege Lund

Programmet er delfinansiert av Nordland fylkeskommune,
og en søknad om videreføring av programmet i tre nye år er sendt fra Narvik kommune til fylkeskommunen.
Evalueringen vil inngå i beslutningsgrunnlaget for en eventuell videreføring.

FUTURUM AS

Postadresse:

Postboks 609
8507 Narvik

Besøksadresse:
Sentrumsgården
Kongens gt. 51
8514 Narvik

Telefon
76 96 73 00

E-post
futurum@futurum.no

google map